روزنامه خراسان درج کرد: نرخ ارز به کف کانال ۱۱ هزار تومان نزدیک گردید. همزمان بازار ارز، روز گذشته شاهد حمله دلالان از بیم ریزش دو مرتبه نرخ ارز بود. نرخ ارز که روند نزولی آن، چند روزی هست شروع شده، روز سه شنبه به کانال ۱۱ هزار تومان وارد گردید و روز گذشته به […]

روزنامه خراسان درج کرد: نرخ ارز به کف کانال ۱۱ هزار تومان نزدیک گردید. همزمان بازار ارز، روز گذشته شاهد حمله دلالان از بیم ریزش دو مرتبه نرخ ارز بود.

نرخ ارز که روند نزولی آن، چند روزی هست شروع شده، روز سه شنبه به کانال ۱۱ هزار تومان وارد گردید و روز گذشته به کف این کانال یعنی نرخ حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان افت پیدا نمود. خبرگزاری تسنیم در این باره گزارش کرد که ریزش نرخ ها در بازار ارز، به شکلی بوده هست که از یک سو هراس و حمله دلالان را برای ارائه ارزهای خود به بازار به دنبال داشته و از سوی دیگر، نرخ دلار در صرافی های آزاد، به کمتر از صرافی های دولتی دست یافته هست.

فعالین بازار سیاست‌های موخر بانک مرکزی در حوزه محدود سازی مبلغ تراکنش‌های بانکی، تنگنا معامله و حواله ارز خارج از صرافی‌های مجاز و افزایش ارائه از سوی بازارساز را باعث ادامه‌دار شدن ریزش قیمت‌ها در بازار ارز می‌دانند. بانک مرکزی تاکید کرده هست که معامله ارز در غیر از جایگاه ها مجاز و در بازار غیر رسمی ممنوع هست.

در این حال، روز گذشته عبدالناصر همتی ریاست کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیئت دولت، از استمرار کاهش نرخ ارز حرف زد و گفت: ارائه ارز صادر کنندگان در بازار تاثیر می‌گذارد. من به هموطنان سفارش کرده‌ام که به عنوان دارایی در ارز سرمایه گذاری نکنند.

وی اضافه کرد: نرخ ارز را روند بازار تعیین خواهد کرد و با تعادلی که بین ارائه و درخواست ها به وجود می‌آید و با توجه به اصول تجاری و اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ ارز به سمت روند کاهشی پیش برود. وی با بیان این که کشور باید وارد رونق گردد، ابراز امیدواری نمود: با روندی که در کاهش نرخ تورم و نرخ ارز می‌بینیم، امید دارم که وضعیت خوب تر گردد.