به گزارش خبرنما به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، برنی سندرز و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا در صفحه کاربری شخصی خود اضافه کرد: نه به جنگ با ایران! این جنگ فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود. کارشناسان سیاسی و نظامی معتقدند که احتمال تنش گسترده نظامی آمریکا با ایران خیلی کم است. 

به گزارش خبرنما به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری برنا، برنی سندرز و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا در صفحه کاربری شخصی خود اضافه کرد: نه به جنگ با ایران! این جنگ فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود.
کارشناسان سیاسی و نظامی معتقدند که احتمال تنش گسترده نظامی آمریکا با ایران خیلی کم است.