محمدیان در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره اختلال در خط مترو با بیان اینکه در ایستگاه دروازه دولت یکی از قطارها دچار اختلال می شود، اظهار کرد: ارزیابی ها نمایش داد که در قطار بسته نمی گردید که با کوشش کارکنان مترو و تکنسین ها این مشکل مرتفع گردید. وی با بیان اینکه ایستگاه […]

محمدیان در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره اختلال در خط مترو با بیان اینکه در ایستگاه دروازه دولت یکی از قطارها دچار اختلال می شود، اظهار کرد: ارزیابی ها نمایش داد که در قطار بسته نمی گردید که با کوشش کارکنان مترو و تکنسین ها این مشکل مرتفع گردید.

وی با بیان اینکه ایستگاه دروازه دولت ایستگاه تقاطعی است، اظهار کرد: به همین سبب ازدحام مسافران را شاهد بودیم که در کمال خوشبختی سریعا با حل مشکل نقص فنی قطار، سرویس دهی از سر گرفته گردید و در حال حاضر مشکلی در خطوط نیست.

انتهای پیام