علی اکبر سیارمه در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: چند سالی هست که در شورای عالی کار بدون توجه به مزایای جانبی کارگران دست کم دستمزد تعیین و تصویب می گردد در حالی که بن خواربار و حق مسکن جزء دریافتی کارگران هست و متاسفانه در سالهای گذشته هیچ گونه تغییر یا افزایشی […]

علی اکبر سیارمه در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: چند سالی هست که در شورای عالی کار بدون توجه به مزایای جانبی کارگران دست کم دستمزد تعیین و تصویب می گردد در حالی که بن خواربار و حق مسکن جزء دریافتی کارگران هست و متاسفانه در سالهای گذشته هیچ گونه تغییر یا افزایشی در این زمینه صورت نگرفته هست.

وی رقم کمک هزینه مسکن کارگران را ۴۰ هزار تومان ذکر نمود و اظهار کرد: در شرایطی که زیادی از کارگران دست کم دریافت کنند و بخش اعظمی از دستمزد آنان صرف هزینه های مسکن و کرایه بها می گردد کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دارو نمی کند؟

این کارشناس حوزه کار با بیان این که حق مسکن ۴۰ هزار تومانی در خارج کلان شهرها و شهرک های اقماری حتی برای کرایه دو اتاق کافی نیست، تاکید کرد: دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون بنیادی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه های زندگی برعهده گیرد.

سیارمه اضافه کرد: اگر در جدولی که سالانه از دستمزد کارگران عرضه می کنیم هزینه مسکن، بن خواربار و پایه سنواتی را مشخص نماییم شاهد هستیم که بخش اعظمی از دستمزد یک کارگر صرف تامین مواد اولیه و خوراکی ها و بخشی دیگر صرف کرایه بهای مسکن می گردد در حالی که چند سالی هست شورای عالی کار افزایشی درباره کمک هزینه مسکن و بن خواربار لحاظ نکرده و کارگران با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نمی دانند که باید هزینه های درمانی خود را تامین کنند یا هزینه های خوراک و کرایه منزل را بپردازند؟

این کارشناس حوزه کار درعین حال از دولت خواست تا مزایایی که همه ساله برای کارکنان خود می بیند برای کارگران هم درنظر بگیرد و برای کاهش هزینه های معیشت خانوارهای کارگری برنامه ریزی کند.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون بنیادی هست و دولت موظف هست با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را مهیا کند.

انتهای پیام