– اخبار استانها – عبدالله شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر از افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: یکی از قوانین برنامه ششم توسعه کشور، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است که مقدمات این افزایش بر اساس بند “ب” ماده ۱۲ این قانون اجرایی […]

– اخبار استانها –

عبدالله شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر از افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: یکی از قوانین برنامه ششم توسعه کشور، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است که مقدمات این افزایش بر اساس بند “ب” ماده ۱۲ این قانون اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون ، شاخص‌هایی مانند ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق و کمک هزینه معیشت و مسکن برای متناسب سازی حقوق در نظر گرفته شده و به عنوان یک مبنا، محاسبه و در حقوق پرداختی ماه جاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: این افزایش حقوق، برای تمامی مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان لحاظ می‌شود.

شیرکوند عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با اجرای طرح مناسب سازی حقوق، میزان مستمری و مزایای جانبی مستمری بگیران نباید برای افرادی که از ۳۰ تا ۳۴ سابقه کار داشته‌اند کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰  تومان و برای بالای ۳۵ سال سابقه کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه باشد.

وی ادامه داد: در فرمول جدید محاسبه کمک هزینه معیشت و کمک هزینه مسکن، رشد ۱۷۲ درصدی را شاهد هستیم به گونه ای که با افزایش کمک هزینه معیشت از ۴۸ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان و کمک هزینه مسکن از ۲۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان مواجه هستیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: این افزایش‌ها به گونه‌ای است که در مجموع افراد حداقل‌بگیر دارای بیش از ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه‌، رشد ۸۰ درصدی و افراد حداقل‌بگیر دارای ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه‌، با رشد ۵۰ درصدی حقوق مواجه می‌شوند.

اعتبارات مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر ۲۵ درصد افزایش یافت ۱۶۰۰ میلیارد ریال مستمری‌ بیمه شدگان تامین‌ اجتماعی استان بوشهر پرداخت شد ۵۰۰ میلیارد تومان مستمری‌ تامین‌ اجتماعی استان بوشهر پرداخت شد

شیرکوند خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۲۹ هزار نفر در سطح استان بوشهر بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند که ماهانه ۷ هزار میلیارد ریال حقوق دریافت می‌کنند.