به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از فرماندهان حشد شعبی عراق روز چهارشنبه از عملیات پیشدستانه برای پیگرد باندهای تروریستی داعش در استان دیالی خبر داد. «شداد التمیمی» در گفتگو با شبکه العهد با بیان اینکه عملیات پاکسازی و جستجو در مناطق مورد اختفای باندهای تروریستی در جریان است، افزود که عملیات […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از فرماندهان حشد شعبی عراق روز چهارشنبه از عملیات پیشدستانه برای پیگرد باندهای تروریستی داعش در استان دیالی خبر داد.

«شداد التمیمی» در گفتگو با شبکه العهد با بیان اینکه عملیات پاکسازی و جستجو در مناطق مورد اختفای باندهای تروریستی در جریان است، افزود که عملیات پیشدستانه دیگری نیز برای پیگرد هسته های تروریستی انجام خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر انجام عملیات گسترده و پیشدستانه در این خصوص، تاکید کرد که تحرکات داعش یکی از برگه های فشار آمریکا بشمار می رود.

التمیمی افزود: حریم هوایی عراق از سوی اشغالگران آمریکایی نقض می شود و آنها از تروریست های داعش حمایت می کنند.

وی ادامه داد: حشدشعبی موضوعی ملی است و این است که آمریکا را ناراحت می کند.