سیده فاطمه حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به سفارش موخر مقام معظم رهبری به دولت در مورد استفاده کارشناسی از نظر کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: به هر میزان بخواهیم در مسیر توسعه گام برداریم، باید با نگاه بلند به نظرات کارشناسان اقتصادی تأکید ورزیم. لازم هست دولت ها در مسیر اقتصادی […]

سیده فاطمه حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به سفارش موخر مقام معظم رهبری به دولت در مورد استفاده کارشناسی از نظر کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: به هر میزان بخواهیم در مسیر توسعه گام برداریم، باید با نگاه بلند به نظرات کارشناسان اقتصادی تأکید ورزیم. لازم هست دولت ها در مسیر اقتصادی با در نظر گرفتن روش های مناسب و در بردارنده ابعاد جامع پیاده سازی تصمیم های صحیح اقتصادی من جمله لحاظ کردن ابعاد سیاسی و اجتماعی آن گام بردارند.

وی اضافه کرد: بلکه به طور اساسی به جهت هزینه هایی که دولت ها باید برای گام برداشتن و اتخاذ مسیر اصلاحات اقتصادی در حوزه های گوناگون پرداخت کنند، با اینکه مجالس بر قانونگذاری در جهت اصلاحات قوانین اقتصادی تاکید دارند، مجری تمایل کمتری برای اجرای این سیاست ها دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر به آنچه که متخصصان در حوزه های اقتصادی اشاره دارند توجه نشود و در بلند مدت در سیاستگذاری و اجرا مورد تأکید قرار نگیرد امکان دارد تبعات اجتماعی و امنیتی آن در بلندمدت بروز کند و دیگر برای گذر از آن با چالش جدی رو به رو گردید.

حسینی با تاکید بر اینکه تخصصی مثل اقتصاد جناح سیاسی ندارد، گفته بود: در اقتصاد مکاتب اقتصادی روشن هست. اقتصاددانان پیرو مکاتب اقتصادی متفاوتی از هم می باشند، و معروف می باشند. دولت باید اقتصاددانان را به رسمیت بشناسد و از  توان علمی و کارشناسی آنان به طور صحیح بهره گیرد. علاوه بر این حاکمیت باید قبول کند که هزینه های اقتصادی و سیاسی را نمی شود بر گردن یک قوه انداخت و انتظار داشت که یک دولت یک تنه بتواند از پس هزینه های اقتصادی و سیاسی چالش ها بربیاید. گرچه دولت پیشانی نظام هست ولی اگر همین دولت حمایت نشود، امکان اصلاحات اقتصادی محدود می شود، بنابراین دولت باید از حجم نشست ها سازگاری اقتصادی سه قوه برای ایجاد سازگاری در بالاترین سطح برای اجرای اصلاحات اقتصادی بهره گیرد.

انتهای پیام