حجت الاسلام محمدجواد حجتی کرمانی نماینده اسبق مجلس خبرگان در روزنامه اطلاعات درج کرد: در جریانی که سال گذشته برای سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد رخ داد و علیرغم همه اصرار و ابرام آقای حاج شیخ محمدیزدی (و نیز آقای جنتی) بر آنکه جلوس سپنتا بر کرسی شورای شهر برخلاف «اصول مسلم!!» […]

حجت الاسلام محمدجواد حجتی کرمانی نماینده اسبق مجلس خبرگان در روزنامه اطلاعات درج کرد: در جریانی که سال گذشته برای سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد رخ داد و علیرغم همه اصرار و ابرام آقای حاج شیخ محمدیزدی (و نیز آقای جنتی) بر آنکه جلوس سپنتا بر کرسی شورای شهر برخلاف «اصول مسلم!!» اسلام هست،در چند مقاله با سبب و برهان اظهار کردم که «وکالت» غیرمسلمان از مسلمان باتفاق همه فقها جایز هست.

در کمال خوشبختی بعد از افت و خیزهای زیاد و تصویب نمایندگی سپنتا در مجلس و رد آن در شورای نگهبان به رئیس آقای جنتی، بعد از چند ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایندگی وی تصویب گردید و آشکار گردید که برخلاف نظر وی نمایندگی وی ، نه فقط برخلاف اسلام! نبوده لکن حتی به عنوان ثانوی ، به مصلحت نظام بوده هست.

من در آن ایام تحت عنوان”اذعان به اشتباه یا اصرار بر اشتباه” از آقای یزدی، خواستم که اذعان به اشتباه کنند و از اصرار بر اشتباه دست بردارند که نکردند و چنان گردید که گردید!…