خبرآنلاین: آرکادیو اسکیوال با انتشار کارتونی در سایت کگل، با اشاره به سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ و کشیدن دیوار مرزی با مکزیک، به استیضاح او از سوی کنگره آمریکا پرداخت.

خبرآنلاین: آرکادیو اسکیوال با انتشار کارتونی در سایت کگل، با اشاره به سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ و کشیدن دیوار مرزی با مکزیک، به استیضاح او از سوی کنگره آمریکا پرداخت.

حالا تو باید از این دیوار بالا بری جناب پرزیدنت!