روزنامه کیهان درج کرد: حسام‌الدین آشنا در دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: شک نکنید که شرایط آقای موسوی از نظر حصر بسیار تغییر کرده هست؛ حصر برداشته نشده، اما از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر یک پوسته مانده هست. این سخنان درحالی هست که اولا طیف مدعی اعتدال با سران ورشکسته فتنه، […]

روزنامه کیهان درج کرد: حسام‌الدین آشنا در دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: شک نکنید که شرایط آقای موسوی از نظر حصر بسیار تغییر کرده هست؛ حصر برداشته نشده، اما از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر یک پوسته مانده هست.

این سخنان درحالی هست که اولا طیف مدعی اعتدال با سران ورشکسته فتنه، تنها بازی می‌کند؛ همچنان که تندروهای مدعی اصلاحات نیز با پیش کشیدن هرچند وقت یک بار اسم بعضی سران فتنه یا حصر آنها، سرگرم بازی مانندی می باشند.

در حقیقت هر وقت قافیه کارآمدی و پاسخگویی دولت ائتلافی در راستای معیشت مردم و وعده‌های اقتصادی تنگ می‌آید، مبحث حصر سران فتنه را پیش می‌کشند تا به طور مثال مساله افکار عمومی را عوض نمایند.

ثانیا تندروهای مدعی اصلاحات و اعتدال چند سال هست که هرچند ماه یک بار، شایعه‌ای را در مورد برطرف حصر منتشر و پس از آن آن را تکذیب می‌کنند و به این ترتیب از بی‌سوژگی و اجبار پاسخگویی درمی‌آیند.

ثالثا اگر قرار بود یاغی‌گری سران فتنه و آشوب نیابتی پا بگیرد، هرگز نوبت ریاست‌جمهوری حسن روحانی نمی‌شد تا یکی نظیر حسام آشنا اسم مشاور رئیس‌جمهور را یدک بکشد.

اما از خیانت و جنایت سران فتنه که بگذریم، حقیقت این هست که امثال مشاور روحانی، پرداختن به حصر را دستمایه در رفتن از جواب پرسش‌های فزاینده عمومی در مورد بی‌کفایتی اقتصادی خود و مبدل شدن به چوپان دروغگو در انظار عمومی قرار داده‌اند.