خبرگزاری ایرنا: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد اقدام دولت آمریکا در برگرداندن تحریم ها در ۱۳ آبان ماه اظهار کرد: هدف واشنگتن، جنگ روانی وسیع بر علیه مردم ایران هست، هرچند آمریکا توان ندارد هیچگونه اقدامی بر علیه ملت بزرگ و رشید کشورمان داشته باشد. قاسمی اضافه کرد: گذاشتن روز شمار برگشت تحریم […]

خبرگزاری ایرنا: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد اقدام دولت آمریکا در برگرداندن تحریم ها در ۱۳ آبان ماه اظهار کرد: هدف واشنگتن، جنگ روانی وسیع بر علیه مردم ایران هست، هرچند آمریکا توان ندارد هیچگونه اقدامی بر علیه ملت بزرگ و رشید کشورمان داشته باشد.

قاسمی اضافه کرد: گذاشتن روز شمار برگشت تحریم ها بر روی سایت وزارت امور خارجه آمریکا زیادتر شبیه طنز، کار کودکانه و نوعی اسباب بازی برای آمریکا هست.

وی تاکید کرد: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و باید نشست، در انتظار گردید و دید که آمریکا توان ندارد هیچگونه اقدامی بر علیه ملت بزرگ و رشید ایران داشته باشد.