جواد کریمی قدوسی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی بمناسبت روز صنعت های دفاعی (۳۱ مرداد) میزبان امیر حاتمی هست تا در جریان آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای صنعت های دفاعی کشور قرار بگیرد. وی اضافه کرد: وی در حال گفت وگو در مورد پیشرفتهای صنعت های دفاعی بویژه در […]

جواد کریمی قدوسی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی بمناسبت روز صنعت های دفاعی (۳۱ مرداد) میزبان امیر حاتمی هست تا در جریان آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای صنعت های دفاعی کشور قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: وی در حال گفت وگو در مورد پیشرفتهای صنعت های دفاعی بویژه در حوزه صنعت های موشکی هست.

انتهای پیام