غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد طرح سؤال از رییس جمهور اظهار کرد: افرادی که سؤال از رییس جمهور را در مجلس دنبال می کردند در پی اغراض سیاسی می باشند و اتفاقا رهنمود موخر رهبری آنان را پنچر کرده هست. وی اضافه کرد: ما اعتقاد داریم آقای روحانی […]

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد طرح سؤال از رییس جمهور اظهار کرد: افرادی که سؤال از رییس جمهور را در مجلس دنبال می کردند در پی اغراض سیاسی می باشند و اتفاقا رهنمود موخر رهبری آنان را پنچر کرده هست.

وی اضافه کرد: ما اعتقاد داریم آقای روحانی خودش باید در بازه های زمانی متفاوت در مجلس شورای اسلامی حضور یابد و به نمایندگان گزارش کار بدهد، با آنان مشورت کند، از آنان کمک بخواهد و تعاملش را افزایش دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی دنبال کرد: ما خرسند بودیم کسی که ادبیات مجلس شورای اسلامی را بلد هست رییس جمهور شده ولی الان در حقیقت رابطه رییس جمهور با مجلس شورای اسلامی قطع هست. وی باید خودش وقت بگذارد. اگر رسانه ها نبودند می گردید اظهار کرد انگار مجلس و دولت در دو کشور متفاوت زندگی می کنند ما اعتقاد داریم کانال های رابطه ای قطع هست در حالی که رییس جمهوری باید از توان و حجم مجلس برای توجیه مردم و نمایندگان استفاده نماید و اگر اینطور نباشد خسارت می بیند.

جعفرزاده اضافه کرد: اگر آقای روحانی در روز طرح سؤال ثابت نماید که تسلطی بر حوزه ها دارد و راهکارها را تعریف کند به طور مثال بگوید برای تثبیت قیمت ارز چه فرآیندی طی شده هست مجلس قطعا قانع می گردد.

نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با بیان این که «موضوع سؤال از رییس جمهوری هنوز در این فراکسیون به بحث گذاشته نشده است»، تصریح نمود: سؤال کنندگان نیت شان ضربه وارد کردن به دولت بوده و دلیل عدم پشتیبانی ما از سؤال هم همین بوده هست.

انتهای پیام