با توجه به تماس تلفنی مدیریت بحران شهرستان گچساران ومرکز کنترل ۱۱۲ جمعیت هلال احمراستان مبنی برمفقود شدن فردی بنام(احمد سعید خواه) که در تاریخ ۱۸/۴/۹۹ _در کوههای مشرف بر روستای پادوک شهرستان گچساران بلافاصله عوامل امدادی متشکل از دو تیم ( نجاتگران کوهستان) بهمراهی دو نفراز پرسنل (آقایان مصطفی امینی ومهرزاد مرادی) جهت جستجو […]

با توجه به تماس تلفنی مدیریت بحران شهرستان گچساران ومرکز کنترل ۱۱۲ جمعیت هلال احمراستان
مبنی برمفقود شدن فردی بنام(احمد سعید خواه) که در تاریخ ۱۸/۴/۹۹ _در کوههای مشرف بر روستای پادوک شهرستان گچساران
بلافاصله عوامل امدادی متشکل از دو تیم ( نجاتگران کوهستان) بهمراهی دو نفراز پرسنل (آقایان مصطفی امینی ومهرزاد مرادی) جهت جستجو و نجات به منطقه اعزام شدند و بدلیل شرایط خاص منطقه و گرمای شدید بعد از سه روز عملیات
در تاریخ ۲۰/۴/۹۹
درکوههای روستای آب توت منطقه پادوک پرتاب که توسط تیم کوهستان بعدازایجاد کارگاه وفضای معلق طی ۶ساعت عملیات نفس گیر موفق به انتقال جسد مرد متوفی گردیدند وجسد را تحویل عوامل شهرداری شهرستان دادند.
دودستگاه خودرو۸نفر عوامل عملیاتی ودوست کوهستان دراین عملیات بکار گرفته

۷