محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جلسه کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس برای نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات اظهار داشت: در این جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا شیوه‌های اجرایی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات پیش بینی شود. وی بیان کرد: در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بحث کردیم […]

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جلسه کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس برای نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات اظهار داشت: در این جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا شیوه‌های اجرایی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات پیش بینی شود.

وی بیان کرد: در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بحث کردیم که در چارچوب قانون باید چگونه در این زمینه اقدام شود و تاکید شد که کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدارک و سوابق کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات را بررسی کنند و صرفاً افرادی را که واجد شرایط هستند به کمیسیون برنامه و بودجه معرفی کنند.

عضو کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه باید کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را جهت بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه معرفی کند.

فرهنگی درباره سوابق لازم برای تصدی ریاست دیوان محاسبات گفت: در آئین نامه داخلی مجلس آمده است که کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند و قید شده است که حتماً باید بخشی از این سابقه نظارتی باشد چراکه کار رئیس دیوان محاسبات جنبه نظارتی دارد.

وی افزود: به آئین‌نامه داخلی مجلس در این‌باره چیزی اضافه نشد بلکه در جلسه کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس توضیح داده شد که سابقه کار کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید به چه نحوی باشد و باید حتماً سابقه نظارتی داشته باشند که البته ممکن است این سابقه نظارتی شش ماه یا یک سال از ۲۰ سال سابقه کاری فرد باشد.

عضو کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد کاندیداهای دادستانی دیوان محاسبات هم گفته شد که حتماً باید این افراد سابقه تحصیل در رشته‌های حقوقی و قضائی را داشته باشند و با موازین حقوقی آشنا باشند.