به گزارش خبرنما به نقل از گروه اجتماعی برنا؛ رود دره های پایتخت مسیلی برای عبور سیلاب بوده که سال های اخیر با احداث رستوران ها در پی جذب گردشگران هستند با این حال در زمان های خاص، هشدارهای پیاپی برای دوری از این فضاها به طور مدام شنیده می شود چرا که خطر سیل […]

به گزارش خبرنما به نقل از گروه اجتماعی برنا؛ رود دره های پایتخت مسیلی برای عبور سیلاب بوده که سال های اخیر با احداث رستوران ها در پی جذب گردشگران هستند با این حال در زمان های خاص، هشدارهای پیاپی برای دوری از این فضاها به طور مدام شنیده می شود چرا که خطر سیل این مجموعه ها را همواره تهدید می کند .و این سوال مطرح است که چرا در مسیل ها مجوزی برای ساخت و ساز داده شده است و این روزها چه تدبیری برای حفظ جان مردم در دست است؟

رجبعلی خسرو آبادی؛ شهردار منطقه ۵ تهران در این خصوص گفت: لازم است تا با استفاده از حساسیت حاضر اقدامات موثرتری انجام بدهیم و در این راستا درصدد هستیم تا به صورت قانونی نسبت به مواردی که در بستر رودخانه مستقرند، برخورد کنیم.

شهردار منطقه ۵ اضافه کرد: باید در بحث حریم، حفاظت ها و کنترل های بیشتری از طریق شهرداری، راهداری و… انجام شود. بخش اعظم رودخانه کن و سولقان در حریم منطقه است که با راهداری و بخشداری نیاز است هماهنگی هایی داشته باشیم که تا کنون نیز اقداماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: درگیری های زیادی در چندین  سال قبل در فرحزاد به دلیل لزوم ساماندهی رود دره ها، وجود داشته است.

شهردار منطقه ۵ تهران در پاسخ به وضعیت فعلی رود دره های این منطقه بیان کرد:  تقریبا ۸۰ درصد منازلی که امکان اتفاقات خطرناک داشته تملک شده و سایر این منازل باید تملک شود و سپس تخریب گردد. چرا که با کوچکترین لغزش امکان مصیبت وجود دارد. یا اگر مجوزی در بستر رودخانه داده شده به دلیل حقوق مکتسبه باید ما به ازا داده شود و حق کسی نباید ضایع شود ولی ادامه این اشتباه، اشتباه دیگری است و نباید افراد در معرض خطر باشند.

خسروآبادی با اشاره به وضعیت رود دره فرحزاد تصریح کرد: تنها ۱۵ درصد از خانه ها در فرحزاد باید تملک شود که آن جا را آزاد کنیم تا ساماندهی فرحزاد دچار مشکل نشود.

وی در رابطه با تصرف رود دره ها بیان کرد: برخی از فضاهای حاشیه رود دره ها تصرف شده است و مجوزی در کن ندارند.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: حکم قضایی اینها متفاوت است چرا که برخی از این تصرف ها، چند ساله است به همین دلیل می گویم که باید فرهنگسازی نیز صورت بگیرد. برخی زمان ها  برخی افراد برای اینکه به این بحث تن ندهند آنقدر بحث های حقوقی را طولانی می کنند که از ارزش زمانی بیفتد و توقع داریم مردم همکاری کنند تا خسارت کمتری وارد شود.

خسرو آبادی در رابطه با احتمال سیل در این گونه مسیل ها گفت: امیدواریم با هماهنگی بیشتر بتوانیم خسارات را کمتر کنیم. این گونه حوادث بر این اساس است که حساسیت و برنامه ریزی  ها را بیشتر نشان دهیم و از برخورد انفعالی با سیل اجتناب و رود دره ها را سامان بدهیم تا حتی چنان چه سیل هم بیاید حداقل خسارت وارد شود.

وی با اشاره به اینکه رود دره های منطقه ۵ در حریم هستند و تنها شهرداری متولی نیست، بیان کرد: نیازمند این  هستیم که شهرداری، قوه قضائیه، بخشداری، مردم، کسبه و سایر ذینفعان و متولیان به نوعی از این قضیه حمایت کنند.

شهردار منطقه ۵ اظهار کرد: از تلاش های  قوه قضائیه در سال گذشته تشکر می کنیم و امیدواریم در ۹۸ تشدید پیدا کند.

خسرو آبادی با اشاره به تهدیدهایی که طی روزهای اخیر رود دره های پایتخت را تهدید می کرده، گفت: برای تخلیه این مسیل ها در برخی موارد اخطار داده می شود ولی  افراد گوش نمی دهند و بعد از رخداد افراد معترض هستند.

وی با اشاره به مشکلات حاشیه رود دره های این منطقه عنوان کرد: برخی منازلی در بحث فرحزاد که در حوزه سیل اختیاراتی داشتند تخلیه نکردند و با نیروی انتظامی صورت جلسه شد که اگر اتفاق افتاد پاسخگو نخواهیم بود اما در کلیت وقتی همشهریان به این قضایا عنایت نداشته باشند کار سخت تر پیش می رود. فرهنگسازی و حساسیت های مردمی باید مورد توجه قرار بگیرد.

شهردار منطقه ۵ بیان کرد:. برخی کارها نیز باید به صورت  فعالیت های فیزیکی انجام بگیرد. بعد از سیل عملیات لای روبی را در کن و فرحزاد داشتیم و رسوبات جمع آوری شد که بر اساس این عملیات نیاز بود کمک کنیم تا بستر رودخانه تنگ نشود تا بعد از آن طغیان روخانه را نداشته باشیم.

خسرو آبادی ادامه داد: اما از سوی دیگر برخی موارد قابل پیش بینی نیست و مردم باید آمادگی لازم را داشته باشند که نسبت به هشدارها حساس باشند نه اینکه حالت های بی تفاوتی داشته باشند.