به اطلاع پذیرفتگان هشتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی سال۹۹ (اداره کل بهزیستی استان بوشهر ) رسانده می شود بسمه تعالی به اطلاع پذیرفتگان هشتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی سال۹۹ (اداره کل بهزیستی استان بوشهر ) رسانده می شودکه طبق جدول ذیل جهت مصاحبه شغلی وروانشناسی به این اداره کل به آدرس  بوشهر […]

 

به اطلاع پذیرفتگان هشتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی سال۹۹ (اداره کل بهزیستی استان بوشهر ) رسانده می شود

بسمه تعالی

به اطلاع پذیرفتگان هشتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی سال۹۹ (اداره کل بهزیستی استان بوشهر ) رسانده می شودکه طبق جدول ذیل جهت مصاحبه شغلی وروانشناسی به این اداره کل به آدرس  بوشهر – خ رئیسعلی دلواری جنب اداره اوقاف مراجعه نمائید

برای دیدن جدول زمانبدی پذیرفتگان هشتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی سال۹۹ اینجا را کلید کنید