خبرآنلاین: شاید بیل گیتس یکی از ثروتمندترین اشخاص جهان باشد اما او حاضر هست برای خرید یک همبرگر درست نظیر بقیه ما حوصله کند. این عکس را مایک گالوس، یکی از کارکنان پیشین مایکروسافت، در صفحه فیس بوکش منتشر نموده که صاحب ۶۳ ساله مایکروسافت را در صف خرید همبرگر ۸ دلاری و ارزان نرخ […]

خبرآنلاین: شاید بیل گیتس یکی از ثروتمندترین اشخاص جهان باشد اما او حاضر هست برای خرید یک همبرگر درست نظیر بقیه ما حوصله کند.

این عکس را مایک گالوس، یکی از کارکنان پیشین مایکروسافت، در صفحه فیس بوکش منتشر نموده که صاحب ۶۳ ساله مایکروسافت را در صف خرید همبرگر ۸ دلاری و ارزان نرخ در سیاتل آمریکا نشان می دهد.

ثروتمندترین مرد دنیا در صف همبرگر ارزان قیمت