به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در ساعت ۲ و ۱۷ دقیقه روز جمعه ۱۷ آبان زمین لرزه‌ای با بزرگای ۵.۹ در فاصله ۱۶ کیلومتری ترکمنچای در شهرستان میانه از استان آذربایجان شرقی رخ داد. در این منطقه دو گسل فعال بزقوش و شمال تبریز گسترده شده و بر اساس گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله توزیع […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در ساعت ۲ و ۱۷ دقیقه روز جمعه ۱۷ آبان زمین لرزه‌ای با بزرگای ۵.۹ در فاصله ۱۶ کیلومتری ترکمنچای در شهرستان میانه از استان آذربایجان شرقی رخ داد. در این منطقه دو گسل فعال بزقوش و شمال تبریز گسترده شده و بر اساس گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله توزیع زمین لرزه‌های تاریخی در گستره زمین لرزه ١٧ آبان میانه در تصویر ذیل آمده است:

علاوه بر آن در رویدر استان هرمزگان فوج لرزه‌ها همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که زمین‌های ۵.۴، دو زلزله ۴.۲ و ۱۰ زمین لرزه بین ۳ تا ۳.۷ را تجربه کرده است. جزیزه ابوموسی این استان با زلزله ۴.۵، کوخرد با زلزله‌های ۳.۳ و ۳.۵ و کنگ با زلزله ۳.۵ لرزیدند.

درز استان فارس نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ لرزید. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۱ آبان

در دوبرجی استان فارس زلزله ۲.۷، حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۵، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ و خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در رویدر استان هرمزگان بعد از زلزله ۲.۹، زمین‌لرزه دیگری با بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۹ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۹ کیلومتری رویدر، ۵۵ کیلومتری بندر خمیر و ۶۵ کیلومتری کوخرد این استان گزار شد. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

نصرآباد استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد  و کانون این زمین‌لرزه در ۳۵ کیلومتری نصرآباد،۴۵ کیلومتری سفید سنگ و ۴۵ کیلومتری تربت‌جام این استان گزارش شد.

در باینگان استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد. کانون رومرکز در۸  کیلومتری باینگان، ۱۸ کیلومتری پاوه و ۲۱ کیلومتری شاهو این استان بوده است.

یکشنبه ۱۲ آبان

در آستارا استان گیلان زلزله ۲.۹، فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۸، سرخه استان سمنان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در سرابله استان ایلام زلزله ۲.۸ رخ داد و پس آن با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزید. عمق این زلزله در ۸ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۸ کیلومتری سرابله، ۱۶ کیلومتری ایلام و ۱۷ کیلومتری ایوان استان ایلام گزارش شد.

در رویدر استان هرمزگان پس از ثبت دو زلزله ۲.۸ زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ رخ داد که عمق آن در ۲۵ کیلومتری و کانون آن در ۴۷ کیلومتری رویدر و ۶۲ کیلومتری کوخرد استان هرمزگان و ۶۴ کیلومتری درز استان فارس بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

در چکنه استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در۱۱  کیلومتری چکنه و ۲۱ کیلومتری قوچان استان خراسان رضوی و ۴۴ کیلومتری فاروج استان خراسان شمالی گزارش شد.

گلشهر استان اصفهان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۵ کیلومتری گلشهر، ۱۷ کیلومتری گلپایگان و ۳۱ کیلومتری خوانسار این استان به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۳ آبان

جزیره ابوموسی استان هرمزگان بعد از زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۱۶ کیلومتری زلزله دیگری با بزرگای ۴.۴ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در۳۱  کیلومتری جزیره ابوموسی،۶۱ کیلومتری جزیره تنب بزرگ و ۶۲ کیلومتری بندر لنگه این استان بوده است.

در سمنان استان سمنان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در ۳۵ کیلومتری فاریاب،۵۱ کیلومتری جیرفت و ۵۱ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۱۴ آبان

شهر پیر استان فارس زلزله ۲.۹، فراشبند استان فارس زلزله ۲.۵، وحدتیه استان بوشهر زلزله ۲.۵، خلیل آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۶، کنارتخته استان فارس زلزله ۲.۷ را تجربه کردند.

در بهاباد استان یزد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۵ کیلومتری بهاباد،۶۹ کیلومتری ساغند و ۷۰ کیلومتری بافق این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۱۵ آبان

زلزله ۳ در عمق ۸ کیلومتری از اولین رخدادهای لرزه‌ای مهم روز ۱۵ آبان ماه بود که در رویدر استان هرمزگان رخ داد. عمق این زلزله در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۳۸ کیلومتری رویدر، ۶۲ کیلومتری کوخرد و ۶۷ کیلومتری بندر خمیر این استان بوده است. پس از آن این منطقه با زلزله‌ای به بزرگای ۵.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید. زلزله‌های ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۹ کیلومتری، ۴.۲ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۹ از رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

پل سفید استان مازندران با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید. کانون آن در ۱۱ کیلومتری پل سفید، ۲۱ کیلومتری زیراب و ۲۲ کیلومتری آلاشت این استان گزارش شد.

درز استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۵ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۲۰ کیلومتری درز، ۲۴ کیلومتری رویدر و ۴۶ کیلومتری فین این استان گزارش شد.

در کوخرد استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۸ کیلومتری کوخرد، ۵۶ کیلومتری رویدر و ۶۰ کیلومتری بستک بوده است. زلزله ۴.۵ در عمق ۱۷کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

انبارالوم استان گلستان زلزله ۲.۵، کاخک استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷، سرخه استان سمنان زلزله ۲.۸ را تجربه کردند.

فاریاب استان کرمان زلزله ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری فاریاب و ۴۶ کیلومتری کهنوج این استان و ۲۲ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است.

پنج‌شنبه ۱۶ آبان

در آبگرم استان قزوین زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در رویدر استان هرمزگان زلزله ۳.۳ در عمق ۱۶ کیلومتری، زلزله ۳.۴ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۲۲ کیلومتری و ۴.۲ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد.

در فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۳۴ کیلومتری فاریاب و ۶۷ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان و۵۸  کیلومتری سرگز استان هرمزگان بوده است. زلزله ۳.۲ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

بهاباد استان یزد زلزله ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین‌لرزه در ۹ کیلومتری بهاباد و ۶۲ کیلومتری کوهبنان استان کرمان و ۵۹ کیلومتری بافق استان یزد گزارش شد.

کوخرد استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۲۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۵۴ کیلومتری کوخرد، ۵۴ کیلومتری رویدر و ۵۷ کیلومتری بندر خمیر این استان بوده است.

توتکابن استان گیلان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون رومرکز در ۱۴ کیلومتری توتکابن، ۱۵ کیلومتری رودبار و ۱۵ کیلومتری بره سر این استان گزارش شد.

جمعه ۱۷ آبان

در ترک استان آذربایجان شرقی زلزله ای به بزرگای ۵.۹ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین لرزه در ۱۹ کیلومتری ترک، ۲۵ کیلومتری سراب و ۲۵ کیلومتری ترکمنچای این استان گزارش شد.

در ترکمنچای استان آذربایجان شرقی با زمین لرزه ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری ترکمنچای، ۲۷ کیلومتری سراب و ۳۱ کیلومتری شربیان این استان به ثبت رسید. زلزله‌های ثبت شده در این منطقه به این شرح است:

ردیف مکان

بزرگا

زمان
۱ ترکمنچای ۴.۱ ۲ و ۱۷ دقیقه
۲ ۴.۱ ۲:۲۵
۳ ۳.۵ ۲:۳۰
۴ ۳.۸ ۲:۳۴
۵ ۳.۴ ۲:۳۹
۶ ۲.۸ ۲:۴۲
۷ ۳.۱ ۲:۴۸
۸ ۳ ۲:۴۹
۹ ۳.۹ ۲:۵۶
۱۰ ۴.۳ ۳:۲۰
۱۱ ۳ ۳:۰۶
۱۲ ۳.۳ ۳:۰۷
۱۳ ۳.۱ ۳:۱۷
۱۴ ۳.۷ ۳:۲۹
۱۵ ۲.۶ ۳:۳۲
۱۶ ۲.۵ ۳:۳۶
۱۷ ۲.۵ ۳:۳۹
۱۸ ۲.۵ ۳:۴۲
۱۹ ۲.۷ ۳:۵۲
۲۰ ۲.۷ ۳:۵۸
۲۱ ۲.۵ ۴:۰۱
۲۲ ۳.۳ ۴:۲۲
۲۳ ۳.۷ ۴:۴۱
۲۴ ۳ ۴:۴۸
۲۵ ۳.۱ ۵:۰۱
۲۶ ۲.۶ ۵:۲۹
۲۷ ۳.۱ ۵:۳۷
۲۸ ۳ ۵:۴۷
۲۹ ۲.۶ ۵:۵۹
۳۰ ۲.۶ ۶:۱۲
۳۱ ۲.۹ ۶:۲۷
۳۲ ۲.۶ ۶:۳۸
۳۳ ۲.۵ ۶:۴۵
۳۴ ۲.۸ ۷:۱۶
۳۵ ۳.۲ ۸:۰۳
۳۶ ۳ ۸:۲۴
۳۷ ۳ ۸:۳۸
۳۸ ۳ ۸:۴۹
۳۹ ۲.۹ ۸:۵۳
۴۰ ۲.۶ ۹:۰۴
۴۱ ۲.۷ ۹:۲۵
۴۲ ۳.۶ ۱۰:۰۳
۴۳ ۲.۶ ۱۰:۲۲

در گردکشانه استان آذربایجان غربی زلزله ۴.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.کانون آن در ۶ کیلومتری گردکشانه، ۱۸ کیلومتری نقده و ۲۱ کیلومتری پیرانشهر این استان بوده است.

در سراب استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ و ۲.۹ رخ داد.

در کنگ استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۷ کیلومتری به ثبت رسید و کانون رومرکز آن در ۲۶ کیلومتری کنگ، ۳۳ کیلومتری بندر لنگه و ۵۰ کیلومتری بندر خمیر این استان گزارش شد.

انتهای پیام