به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از رویترز، در سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی اسپانیا به منفی ۵.۲ درصد رسید که ۰.۸ درصد بیشتر از برآورد قبلی و بدترین عملکرد اقتصادی در طول تاریخ معاصر این کشور بوده است. بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی در ۱۲ ماه منتهی به مارس معادل […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از رویترز، در سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی اسپانیا به منفی ۵.۲ درصد رسید که ۰.۸ درصد بیشتر از برآورد قبلی و بدترین عملکرد اقتصادی در طول تاریخ معاصر این کشور بوده است. بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی در ۱۲ ماه منتهی به مارس معادل منفی ۴.۱ درصد اندازه گیری شد.

اسپانیا یکی از چهار کانون اصلی درگیر با کرونا در اروپا است اما رفع محدودیت های کرونایی به تصمیم دولت از هفته گذشته به تدریج آغاز شده و انتظار می رود تا پایان این ماه، بخش بزرگی از این محدودیت ها رفع شود. 

دولت اسپانیا برای حمایت از بخش های مختلف و کاستن از تبعات اقتصادی کرونا تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد یورو اعتبار در نظر گرفته که معادل ۱۰ درصد کل اقتصاد این کشور است. 

رشد اقتصادی در دیگر کشور اروپایی یعنی بلژیک نیز منفی شده است تا جایی که در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی بلژیک به منفی ۳.۹ درصد رسید که ۱.۲ درصد کمتر از برآورد قبلی و بدترین عملکرد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۸۲ تاکنون بوده است. در بین بخش های مختلف بخش صنعت با رشد منفی ۶.۶ درصد بیشترین تاثیر را در ثبت این عملکرد داشته است و پس از آن خدمات با رشد منفی ۳.۶ درصدی قرار دارد. 

اقتصاد مکزیک نیز سه ماهه نخست امسال را با ثبت رشد منفی آغاز کرد تا جایی که پس از رشد منفی ۰.۵ درصدی سه ماهه پایانی سال قبل، حالا در سه ماه نخست امسال اقتصاد مکزیک ۱.۶ درصد کوچک تر شده است که بدترین عملکرد فصلی این کشور از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می شود. در بین بخش های مختلف بخش خدمات با رشد منفی ۳،۲ درصد بیشترین تاثیر را در ثبت این عملکرد داشته است و پس از آن مخارج دولتی با رشد منفی ۲.۱ درصدی قرار دارد. 

انتهای پیام