فرشید سلیمی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش نرخ ها در بازار همزمان با افزایش نرخ ارز اضافه کرد: اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد ایران داشته باشیم، طبق معمول هر ۵ تا 6 سال تیک افزایش نرخ در اقتصاد ایران رخ داده هست. وی دنبال کرد: در مراحل اولیه به علت جو […]

فرشید سلیمی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش نرخ ها در بازار همزمان با افزایش نرخ ارز اضافه کرد: اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد ایران داشته باشیم، طبق معمول هر ۵ تا 6 سال تیک افزایش نرخ در اقتصاد ایران رخ داده هست.

وی دنبال کرد: در مراحل اولیه به علت جو روانی، این افزایش نرخ با شیب فراوان بوده و پس از چند ماه حالت نوسانی داشته و در فاز آخر پس از افت تب و تاب بازار شاهد کاهش نسبی قیمتها تا حدی هستیم ولی به علت بحث چسبندگی قیمتها، بازار تمایل چندانی به کاهش قیمتها نشان نمی دهد و نباید انتظار داشت که کاهش قیمتها مشابه نقطه آغاز باشد.

سلیمی تصریح نمود: متاسفانه به علت موضوعات ذی ربط به رانت و فساد اقتصادی، نظارت و برخورد با مفاسد اقتصادی بشکل مداوم و برخورد یکسان وجود ندارد و این عامل به سبب نبود قوانین سفت و سخت برای برخورد با همه مفسدین اقتصادی است که موجب می گردد قدرت نظارتی نیز به تبع آن کاهش یابد و برخی از مفسدین کلان اقتصادی بخاطر دارا بودن قدرت رانتی، از نوع برخورد یکسان معاف گردند.

این استاد دانشگاه یکی از عامل کلیدی افزایش نرخ در بازار را کارکرد خود مردم دانست و اظهار کرد: بزرگترین اعتراض برای مقاومت در برابر افزایش نرخ، نخریدن و کاهش تقاضاست. آیا اگر در صورت افزایش شدید و حبابی قیمتها، تقاضایی وجود نداشته باشد، مگر ارائه کنندگان توان دارند دست به افزایش چندین باره قیمتها بزنند! پس در شرایطی که قدرت نظارتی در بازار ضعیف عمل می کند، خوب ترین نظارت کننده خود مردم هستند که توان دارند تعادل قیمتی را در بازار ایجاد کنند.

وی با اشاره به بودجه سال ۹۸ بیان کرد: تفاوتی که در بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ وجود دارد؛ شکاف بین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال ۹۷ حدودا ۷۰۰ تومان بوده هست.

سلیمی دنبال کرد: هرچند که دولت و بانک مرکزی سامانه ارزی کشور را از شناور مدیریت شده به سامانه ارزی ثابت (دستوری) عوض کردند و قرار شد که نرخ ارز بازاری و رسمی رقم ۴۲۰۰ تومان باشد، ولی بنا بر مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به رو شد، نرخ ارز بازاری در شرایط فعلی بیشتر از ۱۱ هزار تومان دست یافته است و شکاف مابین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال ۹۸ بیشتر از ۵۰۰۰ تومان هست.

  وی تصریح نمود: حال علی رغم این تفاوت قیمتی، آیا دولت توان دارد نرخ ارز وارداتی را با فروش نفت یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تامین کند و نوسانات ارزی را کاهش داده و آرامش را به بازار برگرداند یا شاهد نوسان دو مرتبه نرخ ها می باشیم که نیازمند هدف گذاری، توجه به صادرات غیر نفتی، فرهنگ سازی از جهت مردم و توجه به شاخص های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی دارد.

انتهای پیام