داماد مرحوم عبدالمجید چاهی بخش در تماس با ایسنا ضمن تکذیب خبر درگذشت این پیشکسوت فوتبال بر اثر کرونا عنوان کرد: “ایشان به بیماری کرونا مبتلا نبوده و بر اثر ایست قلبی و در منزل فوت نموده است.” انتهای پیام

داماد مرحوم عبدالمجید چاهی بخش در تماس با ایسنا ضمن تکذیب خبر درگذشت این پیشکسوت فوتبال بر اثر کرونا عنوان کرد: “ایشان به بیماری کرونا مبتلا نبوده و بر اثر ایست قلبی و در منزل فوت نموده است.”

انتهای پیام