آفتاب‌‌نیوز : «سید مصطفی رضوی» شامگاه (دوشنبه)  ضمن تکذیب برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس گفت: امروز محمدی در سازمان بورس حضور داشته و در وزارت اقتصاد هم جلساتی را با وزیر داشته است، مقررات مربوط به برکناری رییس سازمان بورس به گونه‌ای دیگر است که این اقدام زیر نظر شورای عالی بورس صورت می‌گیرد. […]

آفتاب‌‌نیوز :

«سید مصطفی رضوی» شامگاه (دوشنبه)  ضمن تکذیب برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس گفت: امروز محمدی در سازمان بورس حضور داشته و در وزارت اقتصاد هم جلساتی را با وزیر داشته است، مقررات مربوط به برکناری رییس سازمان بورس به گونه‌ای دیگر است که این اقدام زیر نظر شورای عالی بورس صورت می‌گیرد.

رضوی اظهار داشت: رییس سازمان بورس مانند معاونین وزیر اقتصاد به صورت مستقیم از سوی وزیر اقتصاد انتخاب نمی‌شود اما نقش وزیر در انتخاب رییس سازمان از جمله نقش‌های کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تکذیب برکناری رییس سازمان بورس

این عضو هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه عزل و نصب دارای قوانین و مقررات خاصی است که هیچ یک از این‌ها در مدت زمان کوتاه رخ نمی‌دهد، گفت: رییس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است و به هیچ عنوان چنین صحبتی در زمینه برکناری رییس سازمان بورس مطرح نشده متاسفانه در شایعات منتشر شده جانشین رییس سازمان بورس را هم انتخاب کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در هر موقعیتی ممکن است وزیر اقتصاد در کنار جلب نظر اعضای شورای عالی بورس تغییراتی را در سازمان ایجاد کند اما تا کنون چنین اتفاقی در خصوص رییس فعلی سازمان بورس رخ نداده است.

رضوی افزود: برخی به دنبال این هستند که شاپور محمدی با موقعیت فعلی در سازمان بورس حضور نداشته باشد زیرا رییس سازمان بورس برنامه و سیاست‌گذاری‌هایی را در دستور کار دارد که با انتظارات و منافع آنها مطابقت ندارد به همین دلیل اقدام به دامن زدن اینگونه شایعات می‌کنند.

عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: رشد و رونق بازار سرمایه مدیون مدیریت درست بازار سرمایه، برنامه‌ریزی‌های درست وزارت اقتصاد و دارایی، سیاست‌های دولت و حمایت رییس جمهور است.

وی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی بورس که قرار است فردا برگزار شود برکناری رییس سازمان بورس در دستور کار نیست، افزود: شورای عالی بورس سیاست‌هایی که اعتبار و رونق بازار، شفافیت و ارتقای نقش بازار در اقتصاد کشور را تضمین کند در دستور کار قرار می‌دهد و اکنون موضوع خاصی برای جلسه فردا مدنظر نیست، حتی بحث کاهش دامنه نوسان هم صراحتا مشخص نشده که در جلسه فردا مورد بحث باشد یا خیر.

وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی که قرار است فردا برگزار شود به صورت اضطراری نیست، گفت: از یک ماه گذشته تاریخ این جلسه مشخص شده بود و نمی‌توان اکنون دستور کار جلسه فردا را رسانه‌ای کرد زیرا بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.