به گزارش روزنامه اتحاد ملت پرفسور حسین باهر بمناسبت شروع سال تحصیلی

بمناسبت اول مهرماه سال تحصیلی جدیدتوصیه های آموزگارانه پرفسور باهر:

به گزارش روزنامه اتحاد ملت پرفسور حسین باهر بمناسبت شروع سال تحصیلی جدید توصیه آموزگارانه ای را عنوان داشتند:

۱- «مهر» به معنی خورشید (مهرو ماه ) اول پاییز (بهار عارفان ) و به مفهوم روشنائی و درخشش می‌باشد .

۲- از نظر نجومی اعتدال دوم سال است (در قیاس با اول بهار که اعتدال اول می‌باشد ).

۳- در اکثر کشورها آغاز دبستان بچه ها مهر اول است و سال تحصیلی همه ساله در اولین روز مهر ماه آغاز می گردد .

۴- در ایران ، مدرسه ها (اعم از مکتب ، دبستان ، دبیرستان و دانشگاه )هر ساله با مهر آغاز می گردد.

۵- تابحال سبک تدریس و تحصیل به صورت نیمه غربی _نیمه عربی بوده است و چنین است که فارغ التحصیلان ما نه علم چندانی می دانند و نه آداب آنچنانی می آموزند .۶- البته به یمن هوشمندی بالای دانش آموزان و دانشجویان (.I.Q) همگان در سطح جهانی می‌درخشند .

توصیه آموزگارانه من به همکارانم این است که مراتب زیر را بیشتر رعایت کنند : – ادب را مقدم بر دانش بدانند (بجای دبستان بگویند ادبستان ).– عمل را مقدم بر علم قرار دهند و دروس را ، حتی الامکان کاربردی بدارند .– از همه مهمتر «مهربانی » را سرلوحه کار خود قرار دهند و شعر بانی را :

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را