به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سید «مناف هاشمی» در دومین جلسه شورای اظهار کرد وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که یکی از پروژه های محوری استان در تیم اقتصاد مقاومتی توسعه پنبه هست، اظهار کرد: با ایجاد صندوق پشتیبانی از صنعت پنبه، این محصول جایگزین خوبی برای برنج می باشد. […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سید «مناف هاشمی» در دومین جلسه شورای اظهار کرد وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که یکی از پروژه های محوری استان در تیم اقتصاد مقاومتی توسعه پنبه هست، اظهار کرد: با ایجاد صندوق پشتیبانی از صنعت پنبه، این محصول جایگزین خوبی برای برنج می باشد.

وی با اهتمام این که شبکه نگهدارى برای پنبه حدس شود، اضافه کرد: کشت پنبه اشتغالزایی و محافظت خاک را در پی دارد و به صورت متوسط با کشت هر هکتار پنبه ۳ نفر به طور مستقیم و ۷ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می گردند.

استاندار گلستان در بخش دیگری از اظهارات خود صنعت ساختمان را مشمول رونق تولید دانست و اظهار کرد: با تشکیل کمیسیون مخصوص ساختمان در استان مشکلات این صنعت کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به این که دستگاه های اجرایی استان جهت جذب اعتبارات ملی کوشش کنند، اظهار کرد: نگاه ما به اعتبارهای استانی یک مقوله و به اعتبارت ملی مخصوص هست.

هاشمی افزود: باید علاوه بر ترسیم سیمای آب استان، پژوهش ها جدید و کاربردی در حوزه آب و مراجع طبیعی استان صورت پذیرد تا بتوان راه اقدامات لازم برای برون رفت از مشکلات را عرضه داد.

استاندار گلستان در بخش انتهایی اظهارات خود شورای صحبت دولت و بخش خصوصی را شورایی پراهمیت دانست و اظهار کرد: همه باید در حوزه توسعه استان دست به دست هم دهیم و شورای اظهار کرد وگو یکی از اضلاع با اهمیت در یاری رساندن به این بخش هست.

انتهای پیام