وی دنبال کرد: اولویت در این اقدام با واگذاری لاستیک بود که در کمال خوشبختی یکی از شرکت های تولید کننده داخلی (کویرتایر) این مشارکت را با اتحادیه تاکسیرانی داشتند،؛ به طوری که در گام اول توانستیم ۳۰ هزار حلقه لاستیک را توزیع کنیم و در فاز دوم واگذاری لاستیک که روال اداری آن هفته گذشته انجام گردید، […]

وی دنبال کرد: اولویت در این اقدام با واگذاری لاستیک بود که در کمال خوشبختی یکی از شرکت های تولید کننده داخلی (کویرتایر) این مشارکت را با اتحادیه تاکسیرانی داشتند،؛ به طوری که در گام اول توانستیم ۳۰ هزار حلقه لاستیک را توزیع کنیم و در فاز دوم واگذاری لاستیک که روال اداری آن هفته گذشته انجام گردید، قرار است  ۱۵ هزار حلقه لاستیک دیگر تا انتهاء ماه جاری توزیع گردد.

مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با اشاره به اینکه این طرح استمرار خواهد داشت اضافه کرد: باید به راننده های در هرجای کشور این اطمینان خاطر را بدهیم که در حوزه تامین لاستیک با نرخ مصوب و دولتی دغدغه ای نداشته باشند، البته این امر منوط بر این هست که شهرداری شهر ذی ربط نیازها را جمع بندی و برای اتحادیه تاکسیرانی ارسال نماید تا اتحادیه  لاستیک را با نرخ مصوب دولتی در شهرها تحویل راننده های دهد.

به گفته وی، ۳۰ هزار حلقه لاستیک از اوایل آبان ماه توزیع و ۱۵ هزار حلقه دیگر تا انتهاء آذر تحویل داده خواهد گردید.

توزیع «روغن موتور» در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی

ضامنی گفت: قصد داریم در فاز بعد توزیع روغن موتور را در دستور کار قرار دهیم و فراخوان روغن موتور را به شهرداری ها اعلام نمودیم. شهرداری ها نیز بایستی نیازها را تألیف و به اتحادیه تاکسیرانی ارسال ننمایند و به محض اینکه به حد معقولی در جمع بندی نیازها آمدیم این طرح نیز به فاز اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در انتهاء اضافه کرد: قصد داریم سایر اقلام مصرفی خودرو که با بازار اختلاف قیمتی دارند در ماه های آینده لیست کرده و در اختیار سازمان ها و شهرداری ها قرار دهیم تا نیازها تامین گردد.

انتهای پیام