مقیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط تامین مواد اولیه تولید پلاستیک و ظروف یک بار استفاده، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی به وسیله فعالیت پتروشیمی ها و وجود مواد اولیه در کشور، هیچ مشکلی در تولید مواد مصرفی صنف پلاستیک ندارند. ریاست اتحادیه پلاستیک و ظروف یک بار استفاده دنبال کرد: […]

مقیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط تامین مواد اولیه تولید پلاستیک و ظروف یک بار استفاده، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی به وسیله فعالیت پتروشیمی ها و وجود مواد اولیه در کشور، هیچ مشکلی در تولید مواد مصرفی صنف پلاستیک ندارند.

ریاست اتحادیه پلاستیک و ظروف یک بار استفاده دنبال کرد: در حال حاضر صادرات مواد اولیه پلاستیک برای پتروشیمی ها، به صرفه تر از ارائه آن در بازار داخل هست و در کنار آن شیوه جدید تخصیص مواد اولیه (سامانه بهین یاب) دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبه رو کرده هست.

وی با تاکید بر این که پلاستیک و تولید مواد اولیه به وسیله تامین احتیاج از طریق تولیدات داخلی، هیچ رابطه ای با نوسانات نرخ ارز بویژه دلار ندارد، افزود: اگر کنترل بنیادی بر روند تولید و ارائه پتروشیمی ها انجام گیرد، مشکلات صنف پلاستیک برطرف و نرخ مواد مصرفی بشدت اغت خواهد نمود.

مقیمی با اشاره به این که نرخ گذاری مواد اولیه مورد احتیاج صنف تولید پلاستیک در بورس صورت می گیرد، گفته بود: پتروشیمی ها از دولت پشتیبانی های قابل ملاحظه ای دریافت می کنند اما علی رغم افت نرخ دلار از محدوده ۱۹ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان، نرخ ها از سوی پتروشیمی ها کاهش نیافته هست.

ریاست اتحادیه پلاستیک و ظروف یک بار استفاده یادآور گردید: خرید مواد اولیه از طریق بازار آزاد برای تولیدکنندگان به نسبت تامین از طریق بورس، ارزان تر هست و سبب آن این هست که کارخانجات صوری که در شهرک های صنعتی سوله ای برای خود دست و پا کرده اند، با تکیه بر معافیت های مالیاتی، مواد اولیه را خریداری و آن را در بازار آزاد ارائه و هزینه معافیت از پرداخت مالیات ها را در جذب مشتری خرج می کنند.

این تصمیم عاملی گردید تا کشور ترکیه در این دو بازار خطر جدی برای ایران باشد، زیرا این کشور روند گذشته انجام خرید و فروش ایران را در پیش گرفته و با ارز مقصد یا مبداء، ارائه خود را انجام می دهد.

انتهای پیام