زینب واشقانی فراهانی – فیزیوتراپیست فدراسیون پزشکی ورزشی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی، اظهار کرد: برای کاهش درد و تورم، پیشنهاد می‌شود اندام تحتانی بالا قرار داده شود و باید بدانیم که استفاده از یخ و راه اندازی سریع بیمار و تحرک وی به کاهش کمک […]

زینب واشقانی فراهانی – فیزیوتراپیست فدراسیون پزشکی ورزشی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با تمرینات توانبخشی پس از جراحی رباط صلیبی، اظهار کرد: برای کاهش درد و تورم، پیشنهاد می‌شود اندام تحتانی بالا قرار داده شود و باید بدانیم که استفاده از یخ و راه اندازی سریع بیمار و تحرک وی به کاهش کمک شایانی می‌کند و این تمرینات در سه هفته نخست پس از جراحی برای بیمار شروع می‌شوند.  

تمرینات زیر با هدف افزایش دامنه حرکتی زانو پیشنهاد می‌شود:

۱) بیمار یک حوله لوله شده زیر پاشنه پا قرار داده و اجازه می‌دهد نیروی جاذبه زانو را کاملا صاف کند. این تمرین از فاز نخستین پس از جراحی برای به دست آمدن دامنه کامل صاف شدن زانو به بیمار ارائه و پیشنهاد می‌شود ۳-۴ بار در روز و هر بار ۱۰-۱۵ دقیقه این تمرین را انجام شود.

۲) فرد روی تخت دمر می‌خوابد به طوری که ساق پا از تخت بیرو باشد؛ نیروی جاذبه به صاف شدن زانوی بیمار کمک می‌کند.

۳) بیمار لبه تخت نشسته و زانوها را آویزان می‌کند و اجازه می‌دهد نیروی جاذبه زانو را خم کرده و دامنه حرکتی افزایش یابد. می‌توان با قرار دادن پای سالم بر روی ساق پای جراحی شده به خم کردن بیش‌تر کمک کرد اما باید توجه داشت در هر دو حالت صاف کردن زانو در این بیماران ممنوع بوده و بیمار با پای سالم خود، زانو را صاف می‌کند. صاف کردن زانو در زنجیره بازحرکتی پس از جراحی رباط صلیبی قدامی ممنوعیت دارد.

۴) بیمار طاق باز بر روی تختی که از سمت اندام تحتانی به دیوار چسبیده است و میخوابد و پای جراحی شده را روی دیوار قرار می‌دهد.  پس از آن اجازه می‌دهد کف پا روی دیوار لغزیده و به سمت پایین بیاید از پای جراحی نشده می‌توان برای حمایت و کنترل حرکت پای جراحی شده کمک گرفت؛ این تمرین با هدف افزایش زاویه خم شدن زانو انجام می‌شود.

۵) فرد طاق‌باز خوابیده و سعی می‌کند با لغزاندن پاشنه پا، زانو را به باسن خود نزدیک کرده و خم کند. در مراحل بعدی این تمرین در حالت نشسته نیز انجام می‌شود و فرد با خم کردن زانو با دستان خود ساق پا را گرفته و بدون برداشتن پاشنه از روی تخت، پا را به تنه خود نزدیک می‌کند.

۶) دوچرخه ثابت: این دستگاه برای دستیابی به اهداف زیادی پس از بازسازی رباط صلیبی به کار می‌رود از جمله افزایش دامنه حرکتی و نیز با به دست آمدن زاویه ۱۰۰ درجه خم شدن  زانو، برای تقویت عضلانی به کار می‌رود.

تمرین تقویتی عضله چهار سررانی در مراحل اولیه پس از جراحی رباط صلیبی:

۱) انقباض ایزومتریک عضله چهار سررانی با تکرار زیاد در طول روز در حالت خوابیده (طاق‌باز) و یا نشسته انجام می‌شود.

۲) فرد طاق‌باز می‌خوابد و با زانوی صاف اندام تحتانی را از زمین بلند می‌کند.

انتهای پیام