علی شریف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در زمینه آسیب شناسی پرخاشگری و خشونت در رویدادهای ورزشی به ویژه علل مختلف فضای متشنج روی سکوها در ورزشگاه‌های ایران و راهکارهای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار صورت گرفته چه از سوی تماشاچیان و چه از سوی ورزشکاران و سایر عوامل مرتبط، اظهار کرد: عوامل بروز چنین اتفاقاتی بسیار […]

علی شریف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در زمینه آسیب شناسی پرخاشگری و خشونت در رویدادهای ورزشی به ویژه علل مختلف فضای متشنج روی سکوها در ورزشگاه‌های ایران و راهکارهای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار صورت گرفته چه از سوی تماشاچیان و چه از سوی ورزشکاران و سایر عوامل مرتبط، اظهار کرد: عوامل بروز چنین اتفاقاتی بسیار متعدد است و زنجیره‌ای از عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا در نهایت شاهد بروز چنین رفتارهایی باشیم، این عوامل می‌تواند فردی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و مواردی از این دست باشد و صرفا مختص به یک رشته ورزشی نیست.

نباید مقوله پرخاشگری را امنیتی دید

‌وی ادامه داد: فضای ورزشگاه‌ها به گونه‌ای است که خشونت و پرخاشگری در جمع زمینه بروز پیدا می‌کند و جنبه فردی ماجرا نیز خود را نشان می‌دهد اما آنچه اهمیت دارد این است که تماشاگران آخرین حلقه بروز پرخاشگری و خشونت در فضای ورزشگاه‌ها هستند.

سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره به اینکه نباید تمامی علل این مسئله به تماشاچیان ربط داده شود، خاطرنشان کرد: مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی مقوله بسیار مهمی است که باید به آن توجه بسیار داشت و قبل از برگزاری یک مسابقه تمام مسائلی که با آن مواجه می‌شوند را در نظر گرفت.

شریف نژاد با تاکید بر اینکه نباید مقوله پرخاشگری را امنیتی دید، گفت: اگر سطح برخورد با پرخاشگرایان به سطح امنیتی تقلیل یابد به طور حتم با چالش جدی روبرو خواهیم بود و مسئله به وجود آمده را فرهنگی نمی‌بینیم و سعی در ایجاد آگاهی بخشی نخواهیم کرد.

تماشاگران از حقوق خود مطلع شوند و الزامات ورزشگاه رفتن را رعایت کنند

‌وی افزود: وقتی یک رویداد ورزشی برگزار می‌شود باید همه مسائل مرتبط با این رویداد پیش بینی شود، به طور مثال نزدیک شدن به شروع یک رویداد زمان مناسبی برای تصمیمات مهم و اثرگذار نیست و باید تمامی ساختارهای لازم و شرایط برگزاری یک مسابقه پیش از انجام آن مدنظر قرار گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود. هر زمانی که برنامه ریزی دقیق و درستی صورت گرفته است و  بدون سهل انگاری فعالیت‌ها را پیش برده‌ایم نتیجه آن را نیز در سطح ورزش مشاهده کرده‌ایم اما در هر نقطه‌ای که با مسائل و پدیده‌ها سطحی برخورد کرده‌ایم و اغماض و اهمال داشتیم کار به خوبی پیش نرفته است چرا که به سرعت از مسائلی که امکان ایجاد چالش داشته‌اند رد شده‌ایم و این مسائل در نهایت با حواشی همراه بوده‌اند. سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با بیان اینکه فوتبال ورزشی است که شمار علاقمندان به آن قابل مقایسه با سایر رشته‌های ورزشی نیست، اظهار کرد: در مورد این رشته ورزشی باید برنامه ریزی دقیق‌تری صورت گیرد و هر چقدر ثبت آگاهی بخشی به علاقمندان این رشته افزایش یابد و آن‌ها نسبت به حق و حقوق خود و نیز مسائلی که باید رعایت کنند آشنا شوند به طور حتم شاهد نتیجه مطلوب‌تری خواهیم بود و تغییرات معنادار و پایدارتری را در ورزشگاه‌ها شاهد خواهیم بود.

چالش جدی هواداری در انگلستان و اسکاتلند در دهه ۷۰ و ۸۰

شریف نژاد افزود: زمانی تماشاگران در کشورهای انگلستان و اسکاتلند بسیار پرخاشگر بودند اما در بازه زمانی تعریف شده و با تغییر رویکرد، مدیریت بر کنترل رفتار آن‌ها در فضای ورزشگاه‌ها مدنظر قرار گرفت. آن‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی با چالش‌های جدی در بخش هواداری در ورزشگاه‌ها مواجه شدند اما با اطلاع رسانی درست، توسعه دانش، آگاهی بخشی و ایجاد سخت افزار و نرم افزار لازم و نیز برقراری الزامات قانونی طی یک فرآیند زمان بر، شرایط را تغییر دادند.

وی با بیان اینکه در کشور ما نیز باید با یک برنامه ریزی مدون دستگاه‌های مختلف نقش آفرینی مطلوبی در راستای بهبود فضای ورزشگاه‌ها داشته باشند، اظهار کرد: باید با اقدامات فرهنگی و نیز توجه جدی به تشکل‌های مردمی در راستای مدیریت سکوها و صندلی‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی گام برداریم و فضای جدیدی را با حضور خانواده‌ها تجربه کنیم.

سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره به اینکه آسیب شناسی علل بروز پرخاش و خشونت در ورزشگاه‌ها طی نشست‌های مختلف تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: باید به دو نکته بسیار مهم در این زمینه توجه داشته باشیم، اینکه شرایط فردی را لحاظ کنیم و در کنار آن به نهادهای موثر در این راستا توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید سطح آگاهی افراد اعم از تماشاچی، ورزشکار و سایر عوامل مرتبط در راستای کنترل خشم و پرخاشگری افزایش یابد و به شیوه‌های مختلف و اثرگذار بتوانیم از ظرفیت رسانه‌ها در راستای انتقال نتایج به دست آمده توسط کارشناسان به کاربران استفاده کنیم.

نقش بسیار مهم رسانه‌ها در تسریع روند آگاهی بخشی به هواداران

سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره به اینکه پنج تا ۱۰ سال طول می‌کشد تا نتایج یک پروژه در سطح جامعه نمود پیدا کند، گفت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در تسریع این روند دارند و فرق آنها با دستگاه‌های متولی آموزشی این است که می‌توانند در مدت زمان کمتر و مسیرهای بهتری انتقال اطلاعات را در دستور کار قرار دهند.

شریف نژاد با تاکید بر لزوم نهادسازی و تشکیل نهادهای اجتماعی مردمی مستقل از دولت در راستای بهبود فضای ورزشگاه‌ها، اظهار کرد: باید این نهادهای اجتماعی مردمی با اهداف مشخصی ارتباط خود را با محققان و کارشناسان داشته باشند و به صورت شبکه‌ای بتوانند نقش بسیار مثبتی در این زمینه ایفا کنند. هدفگذاری در این حوزه مربوط به یک یا دو رشته ورزشی نیست و به تمامی ورزش‌ها مرتبط می‌شود، هر چند که بحث فوتبال را باید متمایز از سایر رشته‌های ورزشی بدانیم چرا که مخاطبان این رشته ورزشی بسیار هستند و باید نسبت به این رشته ورزشی برنامه ریزی مدون‌تری داشت.

انتهای پیام