برترین ها:  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عکس العمل به گزارش خبرنما به نقل از تلویزیونی در مورد خدمات عرضه شده به پیام‌رسان‌های داخلی از اوائل فعالیت آنان درج کرد، در برنامه خبری ۲۰:۳۰، همه خدمات عرضه شده دولت من جمله عرضه پهنای گروه رایگان،نیم بها شدن استفاده آنان برای اعضاء و عرضه فضای […]

برترین ها:  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عکس العمل به گزارش خبرنما به نقل از تلویزیونی در مورد خدمات عرضه شده به پیام‌رسان‌های داخلی از اوائل فعالیت آنان درج کرد، در برنامه خبری ۲۰:۳۰، همه خدمات عرضه شده دولت من جمله عرضه پهنای گروه رایگان،نیم بها شدن استفاده آنان برای اعضاء و عرضه فضای جایگاه ها داده رایگان تکذیب گردید.

محمدجواد آذری جهرمی چهارشنبه شب در توئیتر خود درج کرد:

««وام به پیام رسان‌ها؛عرضه پهنای گروه رایگان،نیم بها شدن استفاده آنان برای اعضاء،عرضه فضای جایگاه ها داده رایگان به آنان که در مصوبه شورای عالی فضای سایبری در پشتیبانی از پیام رسانها آمده و در بیانیه‌ای مسئولان پیام رسان‌ها آن را تایید کرده‌اند،یکجا در (برنامه خبری) ۲۰:۳۰ تکذیب گردید.»

تلویزیون، خدمات دولت به پیام‌رسان‌ها را تکذیب نمود!