به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در پیشنهادات عرضه شده از سوی انجمن انرژی های تجدیدپذیر آمده هست که عارضه ها برق که در سال ۱۳۹۷ برابر هشت درصد تعیین شده بود، به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال مدنظر داشته گردد؛ همچنین طبق ماده (۵) قانون دائمی پشتیبانی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در پیشنهادات عرضه شده از سوی انجمن انرژی های تجدیدپذیر آمده هست که عارضه ها برق که در سال ۱۳۹۷ برابر هشت درصد تعیین شده بود، به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال مدنظر داشته گردد؛ همچنین طبق ماده (۵) قانون دائمی پشتیبانی از صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۲) قانون اساسنامه ساتبا مصوب مجلس شورای اسلامی، باید مراجع لازم برای خرید برق تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی از عارضه ها برق تامین شده و هر ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیشنهاد گردد.

همچنین، در برنامه ششم توسعه که احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی هدف گذاری شده هست و با توجه به توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در سال های موخر و احتیاج به مراجع برای خرید برق این نیروگاه ها و با توجه به وظیفه دولت برای پیشنهاد میزان عارضه ها برق در قانون بودجه، پیشنهاد شده تا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مبلغ عارضه ها به ۱۰ درصد و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

هم چنین درخواست شده که قسمت تجدیدپذیر (ساتبا) از عارضه ها ۷۰ درصد و قسمت برق رسانی روستایی (توانیر) ۳۰ درصد مدنظر داشته گردد، چراکه با توجه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر و احتیاج به بودجه بیش تر و  نیز کاهش احتیاج به برق رسانی روستایی در سراسر ایران، این مبحث که اغلب توسعه سامانه های تجدیدپذیر در روستاها اتفاق می افتد و درخواست ها شده که قسمت انرژی های تجدیدپذیر (ساتبا) از عارضه ها برابر ۱۲۶۰۰ میلیارد ریال (۷۰ درصد از مبلغ عوارض) و قسمت روستایی (توانیر) از عارضه ها برابر ۵۴۰۰ میلیارد ریال (۳۰ درصد از مبلغ عوارض) مدنظر داشته گردد.

علاوه براین پیشنهاد شده هست که عوارض برق به طور درآمد مخصوص مدنظر داشته گردد، چراکه ماده (۱۲) قانون اساسنامه ساتبا مصوب مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که عارضه ها مبحث ماده پنج قانون پشتیبانی از صنعت برق باید به حساب ساتبا واریز و تنها برای توسعه شبکه برق رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از بخش غیردولتی هزینه گردد.

در سال ۱۳۹۵ و  ۱۳۹۶، فعالین بخش خصوصی، انجمن ها و سندیکاها مکررا به سازمان برنامه یادآور شدند که بر طبق ماده پنج قانون پشتیبانی از صنعت برق، عارضه ها برق باید به طور کامل و صددرصد به این بخش تخصیص یابد و درخواست گردید که درآمد عارضه ها در لایحه ایده ای دولت به طور درآمد مخصوص مدنظر داشته گردد تا شاهد دیرکرد در تخصیص ها و در پرداخت به نیروگاه های بخش خصوصی نباشیم.

با این وجود، هرساله شاهد تعلل سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص این عارضه ها هستیم؛ به شکلی که در سال ۱۳۹۶ تا انتهاء آذرماه تنها حدود ۳۴۰ میلیارد ریال از کل وجوه واریز شده به خزانه به ساتبا پرداخت گردید، درنتیجه پرداخت بهای برق به نیروگاه برای چندین ماه پیاپی با دیرکرد روبه رو گردید، زیادی از شرکت های فعال داخلی و بیگانه نسبت به دریافت بهای برق در سال های آینده دچار تردید شده و پروژه های خود را متوقف یا بسیار کند کردند. در نهایت در سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۴۰ درصد از کل بودجه وصول شده به ساتبا پرداخت گردد.

برای اصلاح مورد فوق درخواست شده تا در پیشنهاد سازمان برنامه به دولت و مجلس شورای اسلامی، قسمت ساتبا از عارضه ها برق صورت درآمد مخصوص ساتبا مدنظر داشته گردد و قسمت توانیر به طور درآمد داخلی توانیر مدنظر داشته گردد.

هم چنین از سازمان برنامه و بودجه درخواست ها شده تا وجوه حاصل از کلیه کسورات معاف گردد چراکه در سال های قبل رویت شده که وجوهی از عارضه ها به عنوان کمک به اشتغال و کمک به توسعه منطقه های محروم کسر می گردد، در حالی که اغلب نیروگاه های تجدیدپذیر در منطقه های محروم ایجاد شده و موجب ایجاد اشتغال در این منطقه های می شوند، بنابراین کاهش بودجه خرید برق تجدیدپذیر و ضربه به اعتماد سرمایه گذاران این حوزه با عنوان استفاده برای توسعه منطقه های محروم و ایجاد اشتغال منطقی نبوده و موجب کاهش توسعه و کاهش اشتغال می گردد.

در این پیشنهادات آمده هست که بهای فروش برق به مدیریت شبکه محاسبه و به حساب عارضه ها برق پرداخت گردد تا صرف خرید برق تجدیدپذیر گردد چراکه بهای خرید برق تجدیدپذیر مثل برق حرارتی توسط مدیریت شبکه پرداخت گردد. این مبحث احتیاج به گنجاندن در قانون بودجه دارد.

طبق آخرین آمار عرضه شده از سوی وزارت نیرو، در حال حاضر حدود دو میلیارد و ۶۱۳ میلیون کیلووات ساعت برق، از تیرماه سال ۱۳۸۸ تا انتهای آبان ماه ماه سال جاری، از محل انرژی های نو تولید گردیده که این میزان موجب صرفه جویی ۵۷۵ میلیون لیتری استفاده آب در ایران شده هست که این میزان تولید انرژی از محل تجدیدپذیرها توانسته از انتشار حدود یک میلیون و ۸۰۳ هزار تن گاز گلخانه ای بکاهد.

همچنین، توسعه تولید تجدیدپذیرها طی این مدت موجب صرفه جویی ۵۷۵ میلیون لیتری استفاده آب در سال های موخر شده که قسمت آبان ماه ماه یک تنه حدود ۱۹ میلیون لیتر بوده و باید اظهار کرد که حالا ۴۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون ایران، در حال احداث هست و حجم انتصاب شده انرژی های نو در ایران به ۶۶۰ مگاوات دست یافته، براین اساس تاحالا ۹۵ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی انتصاب شده و ۳۹ مگاوات نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث هست.

انتهای پیام