«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار برنا درخصوص شفافیت آرا نمایندگان که در مجلس به سرانجام نرسید، گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان به صحن آمد و رای نیاورد. درحال حاضر به صورت اختیاری آقای امیرآبادی و برخی در این خصوص چیزی را درست کردند و تعدادی […]

«قاسم میرزایی‌نکو»، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار برنا درخصوص شفافیت آرا نمایندگان که در مجلس به سرانجام نرسید، گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان به صحن آمد و رای نیاورد. درحال حاضر به صورت اختیاری آقای امیرآبادی و برخی در این خصوص چیزی را درست کردند و تعدادی هم عضو آن شدند و چیزی شبیه این کار در حال انجام است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس ادامه داد: نمی‌دانم ترس باعث می‌شود که نمایندگان به این لایحه رای ندهد یا خیر اما قاطبه نمایندگان رای ندادند.

او درخصوص تفاوت لایحه شفافیت و قانون رسیدگی به اموال مسئولین گفت: در لایحه شفافیت بحث رای، حضور، درآمد و هزینه مطرح بوده و گسترده‌تر است اما در رسیدگی به اموال مسئولین بحث این است که نماینده یا هر مسئول دیگر اموال و دارایی‌هایش قبل و بعد انتصابش احصا شود. این دو مورد کاملا با هم متفاوت است.