سید محمد هادی امیری، سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد در بازدیدی از مرکز تلفن شهید رجایی شهر سی سخت، از نزدیک در جریان فرایند جابجایی خطوط تلفن و خطوط تلفن ADSLقرار گرفت و در همین خصوص تدابیر و راهکارهای لازم جهت به حداقل رساندن زمان قطعی‌های تلفن ثابت اتخاذ شد.  وی افزود: این مرکز […]

سید محمد هادی امیری، سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد در بازدیدی از مرکز تلفن شهید رجایی شهر سی سخت، از نزدیک در جریان فرایند جابجایی خطوط تلفن و خطوط تلفن ADSLقرار گرفت و در همین خصوص تدابیر و راهکارهای لازم جهت به حداقل رساندن زمان قطعی‌های تلفن ثابت اتخاذ شد.
 وی افزود: این مرکز سوئیچ با قابلیت واگذاری ۴ هزار شماره تلفن در شهر سی سخت، علاوه بر حداقل رسانیدن خرابی تلفن ثابت مشترکین از طرف مرکز تلفن، شاهد پایداری شبکه تلفن ثابت در شهر سی سخت خواهیم بود.
سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: مرکز تلفن شهید رجایی شهر سی سخت دارای ۲۶۷۳ شماره تلفن است که ۱۳۹۹ مشترک از خطوط adsl تلفن ثابت استفاده می‌کنند و همچنین این شهرستان دارای ۳۷ سایت تلفن همراه بوده که تعداد ۱۵سایت تلفن از قابلیت ۳Gو ۴Gبرخوردار است.
به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی مخابرات کهگیلویه و بویراحمد، امیری در پایان ضمن معذرت خواهی از صبر، حوصله و متانت مردم فهیم شهر سی سخت تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام