علی چشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به خصوصیات بانک مرکزی مستقل گفته بود: در مورد بانک مرکزی مستقل ادبیات مشخصی وجود دارد و معنا ملموسی هست که امروزه زیادتر به صورت اندکی شده هست. اما به صورت چکیده بانک مرکزی مستقل، بانکی هست که هم در ساختار، هم در نصب مسئولان […]

علی چشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به خصوصیات بانک مرکزی مستقل گفته بود: در مورد بانک مرکزی مستقل ادبیات مشخصی وجود دارد و معنا ملموسی هست که امروزه زیادتر به صورت اندکی شده هست. اما به صورت چکیده بانک مرکزی مستقل، بانکی هست که هم در ساختار، هم در نصب مسئولان و هم در سیاستگذاری ها دارای استقلال باشد. بعد دیگر این هست که بانک مرکزی هم از نظر قانون و هم از نظر عمل استقلال داشته باشد.

وی دنبال کرد: از این جهت که بانک مرکزی به صورت ساختاری دارای استقلال باشد، از این وجه که دولت در مورد بودجه و فعالیت های مالی دولت مستقل باشد، حائز اهمیت هست. به عبارت دیگر مشکلات بودجه ای دولت نباید بر بانک مرکزی سلطه داشته باشد. استقلال در ساختار به این معنی هست که ارکان بانک مرکزی به شکلی ساماندهی گردند که نسبت به دولت کارکرد مستقلی دارا باشند.  

 استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان نمود: به صورت مثال در آمریکا بانک مرکزی دارای یک هیات کلیدی هست. یک رکن با اهمیت در بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی منطقه ای هست. ۱۲ ۱۲ بانک مرکزی منطقه ای در این کشور وجود دارد که هیات مدیره این بانک مرکزی های منطقه ای توسط بانک های هر منطقه تعیین میشوند.  

 وی اضافه کرد: در واقع در این بانک شاهد یک ساختار از پایین به بالا هستیم و فعالین بانکداری اقدام به انتخاب مسئولان بانک مرکزی می کنند. مساله با اهمیت در استقلال بانک مرکزی از پایین به بالا بودن ساختار هست یا به عبارت دیگر بخش بانکداری توسط بانک ها سازماندهی می گردد.  

 چشمی تصریح نمود: در نتیجه هیات مدیره کلیدی فدرال رزرو توسط ریاست جمهور و با کمک سنای آمریکا انتخاب خواهند گردید و از طرف دیگر هیات مدیره بانک های مرکزی بانک های هر منطقه انتخاب خواهند گردید. در واقع ۲۵۰۰ بانک در عضویت فدرال رزرو آمریکا هستند. در واقع دو رکن در بانک مرکزی آمریکا وجود داشته که یک رکن از بالا به پایین بوده و رکن دیگر از پایین به بالاست.

وی اضافه کرد: این دو رکن در واقع حیاتی شورای کلیدی فدرال رزرو هستند که وظیفه تعیین سیاست های پولی و مالی کشور بر عهده آن هست. این شورا در واقع کمیته عملیات بازار باز اسم دارد دارای اعضایی دربردارنده هیات مدیره کلیدی و اعضایی از هیات مدیره های بانک مرکزی های منطقه ای هست که یک ساختار مستقلی نسبت به سایر نهادها و به ویژه دولت پیدا خواهد کرد.  

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی اظهار کرد: در نتیجه مساله استقلال در ارکان و ساختار، جنبه های متفاوت رابطه با دولت را مشخص خواهد کرد. اگر این مدل را به درون بانک مرکزی ایران ببریم، رویت می کنیم که اولا خبری از هیات مدیره کلیدی نیست.  یک هیات عامل وجود دارد که دربردارنده ریاست کل بانک مرکزی و معاونان او هست که شانیت هیات مدیره کلیدی بانک مرکزی آمریکا را ندارد و شیوه نصب آن بسیار متمایز هست.

وی افزود: در ایران تنها به نصب ریاست کل بانک مرکزی اهمیت می دهیم و طبق معمول نصب سایر اعضای هیات عامل چندان اهمیتی ندارد. شورای پول و ارزش بانک مرکزی ایران که همانند کمیته عملیات بازار باز هست، تشکیل شده از چند وزیر اقتصاد پیشین، به اضافه دو نفر مالک نظر که توسط ریاست جمهوری انتخاب می گردد و ریاست اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از بخش خصوصی در این شورا حاضر هستند که این اشخاص پیشینه فعالیت در حوزه بانکداری را ندارند. در واقع این شورا مهمترین تصمیم های در حوزه پولی و بانکی را اتخاذ می کنند اما رابطه ای با فعالین حوزه بانکداری ندارند. این ساختار در واقع بسیار منسوب به دولت هست و چندان توان ندارد استقلال رفتاری داشته باشد.  

 چشمی مطرح نمود: بانک مرکزی که در سیاست گذاری دارای استقلال هست دارای مکانیسم های تماما واضح جهت اتخاذ سیاست هاست. در واقع از قبل بیان می کند که چه برنامه هایی خواهد داشت.  به طور مثال فدرال رزرو اعلام نموده که سیاست های قیمت بهره بانکی برای چهار سال آینده به چه نحوی می باشد.  

 وی دنبال کرد: وقتی بانک مرکزی تا این حد دارای شفافیت هست و سیاست های خود را اعلام می کند، در واقع به این معناست که قدرت حدس وضع اقتصادی کشور را خواهد داشت.  

 استادیار دانشگاه فردوسی افزود: غیر از شفافیت در اعلام سیاست ها، جلساتی که هر چهار روز جهت اعلام سیاست های پولی برگزار می گردد، در مکانیسم های تماما واضح انجام می گردد. به عبارت دیگر پیش از آغاز جلسه، فرمان جلسه اعلام عمومی می گردد و افرادی که نظرات مهمی در مورد محور جلسه دارند، چه از اعضای هیات مدیره کلیدی و چه از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی های منطقه ای سخنرانی های مستقلی در دانشگاه ها و رسانه ها دارند و به بیان نقطه نظرات خود در مورد محوریت جلسه آتی می پردازند.  

 وی اظهار کرد: غیر از این موارد، بانک مرکزی آمریکا گزارش های دوره ای منتشر می کند. چنین بانکی موردی جهت مخفی ساختن نخواهد داشت. اطلاعات بانک های عضو بر روی وبسایت فدرال رزرو موجود هست و برآن ها نظارت مالی صورت می پذیرد.

چشمی تصریح نمود: در این ساختار ممکن نیست که بانکی همانند موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خارج از سامانه نظارتی فدرال رزرو اقدامات بانکی انجام دهد. اما در ایران به صورت غیرقانونی، غیر واضح موسسات غیرمجاز شکل می گیرند که عموما زمان شکل گیری آنان ذی ربط به دهه هشتاد هست، پس از ان بانک مرکزی تماما غیر واضح و نامشخص به ساماندهی آنان می پردازد.  

 

 وی اضافه کرد: مکررا شنیده شده اما معلوم نیست که بانک مرکزی چه مقدار برای ساماندهی این موسسات ارزش داده هست و بر چه بنیادی تصمیم گیری شده که این اعتبارات پرداخته گردد.

چشمی گفته بود: در مورد بخشنامه های بانک مرکزی در مورد ارز، شاهد آن هستیم که به ناگهان اعلام عمومی می گردد و از سایرین نظرخواهی و جوانب متفاوت آن سنجیده نمی توان.

این استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی گفته بود: نباید بانک مرکزی متکی به یک شخص باشد. بانک مرکزی در واقع بایستی توسط هیات مدیره اداره گردد و اعضای هیات مدیره کلیدی نیز مکانیسم انتخاب پیچیده ای دارا باشند تا ارکان سیاسی و و امنیتی در نصب آنان بی وقفه عمل نکنند.  نکته دیگر غیرمرتبط بودن اعضای شورای پول و ارزش با حوزه بانکداری هست. بایستی در کشور محور بانک های خصوصی و شورای عالی بانک های دولتی تقویت گردند و در تصمیم گیری های شورای پول و ارزش حضور پیدا نمایند.

انتهای پیام