دکتر مهدی شادنوش – رییس مرکز مدیریت پیوند اعضا و مریضی های وزارت بهداشت در این باره به ایسنا، اظهار کرد: با توجه به عدم بازبینی در هزینه ملزومات مصرفی بخش های دیالیز طی سال های گذشته، سال کنونی با پیشنهاد معاونت معالجه، نشست ها متعددی در این زمینه با کارشناسان بیمه برگزار شد و در […]

دکتر مهدی شادنوش – رییس مرکز مدیریت پیوند اعضا و مریضی های وزارت بهداشت در این باره به ایسنا، اظهار کرد: با توجه به عدم بازبینی در هزینه ملزومات مصرفی بخش های دیالیز طی سال های گذشته، سال کنونی با پیشنهاد معاونت معالجه، نشست ها متعددی در این زمینه با کارشناسان بیمه برگزار شد و در مورد ملزومات مصرفی دیالیز دربردارنده سوزن، صافی و ست دیالیز تصمیم گیری شد.

وی اضافه کرد: باید توجه کرد که جایگاه ها دیالیز به صورت حقیقی با هزینه هایی در این حوزه مواجهند که این مطلب در نشست ها مکرر ارزیابی شد و بیمه ها قانع گردیدند که در این هزینه ها بازبینی گردد. برای چهار سال گذشته مبلغ ۴۵ هزار تومان به عنوان تعرفه ملزومات مصرفی دیالیز پرداخت می شد که با بازبینی های انجام شده، بیمه ها پذیرفتند از اوائل مهر ماه در این حوزه مساعدت بیشتری کرده و مبلغ ۶۶ هزار تومان را مد نظر داشته باشند. بر این اساس تعرفه ملزومات مصرفی دیالیز، ۲۱ هزار تومان افزایش یافت.

شادنوش دنبال کرد: این امر به جایگاه ها دیالیز کمک می کند تا با قدرت بیشتری کارها را پیش برند. در اینجا از معاونت معالجه که این پیشنهاد را به شورای عالی بیمه ارایه داد و بیمه های مختلفی که در این زمینه کمک کردند تا بتوانیم مشکلات پیش روی جایگاه ها دیالیز را برطرف کنیم، تشکر می نمایم.

وی تاکید کرد: این افزایش تعرفه برای کلیه بخش های دیالیز اعم از دولتی، خصوصی و خیریه هست.

مهندس طاهر موهبتی – رییس سازمان بیمه تندرستی نیز در این باره اظهار کرد: حدود چهار سال بود که هزینه ملزومات مصرفی بخش های دیالیز، افزایش قیمتی نداشت.

وی اضافه کرد: در پی موضوعات مطرح شده، در جلسه موخر شورای عالی بیمه روی اصل مبحث افزایش تعرفه ملزومات مصرفی بخش های دیالیز تقریبا مخالفی وجود نداشت و ما هم قبول کننده آن بودیم.  

 داریوش آرمان – رییس انجمن پشتیبانی از مریض ها کلیوی نیز در همین راستا در اظهار کرد وگو با ایسنا،  با اشاره به اقداماتی که در جهت برطرف مشکلات تعرفه دیالیز در بخش های خصوصی و خیریه صورت گرفته، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که از چندی قبل در تعرفه دیالیز در کشور ایجاد شده بود، انجمن مریض ها کلیوی، در تاریخ هشتم مردادماه سال کنونی با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت،  به چالش های تعرفه ای جایگاه ها خیریه دیالیز، پرداخت.

وی دنبال کرد: با توجه به اینکه هزینه های مصرفی دیالیز، هزینه های جاری و هزینه های پرسنلی گران تر شده، این مبحث فشار سنگینی را به بخش های خیریه و خصوصی دیالیز وارد کرده و باعث نگرانی این جایگاه ها شده بود.

آرمان در انتهاء اظهار کرد: هدف ما افزایش تعرفه دیالیز از ۱۹ k به ۲۳ k بود. درنهایت با پیگیری های وزیر بهداشت و رییس مرکز مریضی های وزارت بهداشت در جلسه شورای عالی بیمه در شب گذشته، قرار شد هزینه ملزومات مصرفی دیالیز ۲۱هزار تومان برای هر بار دیالیز افزایش یابد. با توجه به اینکه در یک مرکز همه روزه بیشتر از ۱۰ بار دیالیز انجام می گردد، این افزایش قابل ملاحظه هست و به بخش های خصوصی و خیریه دیالیز کمک می کند.    

انتهای پیام