نماینده مردم قائم شهر در مجلس دنبال کرد: به همین سبب دولت و مجلس بعد از بررسی کردن شرایط و بازار سر انجام متقاعد گردیدند با قبول پیشنهاد فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار جلوی زیان خودروسازان را دریافت کنند. وی متذکر گردید: این در حالی هست که نظر مجلس در مورد خودروهای پرتیراژ […]

نماینده مردم قائم شهر در مجلس دنبال کرد: به همین سبب دولت و مجلس بعد از بررسی کردن شرایط و بازار سر انجام متقاعد گردیدند با قبول پیشنهاد فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار جلوی زیان خودروسازان را دریافت کنند.

وی متذکر گردید: این در حالی هست که نظر مجلس در مورد خودروهای پرتیراژ این هست که نرخ این خودروها توسط شرکت های خودروسازی نباید خیلی افزایش داده گردد و به استفاده کنندگان عارضه وارد گردد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنعت های و معادن مجلس با تعریف روند تاریخی درخواست خودروسازان برای فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار و علل قبول این پیشنهاد توسط دولت و مجلس، اظهار کرد: به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش شکاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار آزاد، خودروسازان دیگربار پرونده قدیمی آزادسازی نرخ خودرو را باز کردند و خواستار ارائه نرخ ۵ درصد زیر نرخ بازار گردیدند که بعد از کش و قوس زیاد و بررسی های زیاد توسط دولت و مجلس پذیرفته گردید.

رضیان دنبال کرد: بحث مان با شرکت های خودروساز این بود که اگر تقاضای بازار استفاده به خودرو توسط آنها بدرستی جواب داده گردد، فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار «خوب» هست اما مساله دیگر خودروسازان این بود که بخش بسیاری از تقاضای خودرو، کاذب هست. آنها بر این نظر پافشاری داشتند که با ارائه خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار، تقاضای کاذب از بین می رود و استفاده کننده حقیقی به بازار مراجعه می کند و به این ترتیب التهابات بازار خودرو کاهش می یابد.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس مجلس دنبال کرد: استدلال مسئولان خودرویی این بود که با کاهشی شدن نرخ خودرو در حاشیه بازار، خودروسازان نیز نرخ را کم می کند اما هیچ ضمانتی برای عملی شدن این وعده وجود ندارد و از آن گذشته هیچ دستگاهی نیست که ضمانت دهد شرکت های خودروساز پای وعده خود می ایستند و در صورت کاهش نرخ در بازار آزاد، نرخ کارخانه را کاهش می دهند.

وی بازار آزاد خودرو و تقاضای استفاده را پارامترهای موثر در کارکرد شرکت های خودروساز در کاهش نرخ کارخانه ای خودرو دانست و اضافه کرد: هدف خودروسازان این هست که فایده ای که تا روز گذشته به جیب دلال و واسطه سرازیر بود با ۵ درصد کمتر به جیب خودشان سرازیر گردد از آن گذشته هیچ ضمانت حتمی برای کاهش نرخ توسط خودروسازان وجود ندارد مگر از طریق منطق اقتصادی و مکانیزم ارائه و درخواست ها به بیان روشن تر تنها راه کاهش نرخ خودرو توسط خودروسازان کاهش درخواست ها و به دنبال آن کاهش نرخ در بازار آزاد هست.

انتهای پیام