خبرآنلاین: فضای سایبری این روزها بازار داغی هست برای عکس‌هایی که عبور تاریخ را می‌شود در آنان دید که در این میان عکس‌های قدیمی شخصیت‌های سیاسی زیادتر در محور توجه قرار می‌گیرد. این تصویری که می‌بینید ذی ربط سال ۷۵ هست. وقتی که زنده یاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس جمهوری به کرمان عزیمت […]

خبرآنلاین: فضای سایبری این روزها بازار داغی هست برای عکس‌هایی که عبور تاریخ را می‌شود در آنان دید که در این میان عکس‌های قدیمی شخصیت‌های سیاسی زیادتر در محور توجه قرار می‌گیرد.

این تصویری که می‌بینید ذی ربط سال ۷۵ هست. وقتی که زنده یاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس جمهوری به کرمان عزیمت کرده بود و در این عزیمت حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و حاج قاسم سلیمانی وی را معیت می‌کردند.

تصویر کم‌تر دیده شده از رئیس‌ جمهور