آفتاب‌‌نیوز : «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه دوشنبه شب در صفحه اینستاگرام خود نوشت که از سمتش استعفا کرده است.طرح زیر از هادی حیدری درباره استعفای ظریف است.

آفتاب‌‌نیوز : «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه دوشنبه شب در صفحه اینستاگرام خود نوشت که از سمتش استعفا کرده است.
طرح زیر از هادی حیدری درباره استعفای ظریف است.
تصویر| استعفای ظریف