ولی ملکی در صحبت با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: طی یک ماه پیش قیمت ارز در نوسان بود که به عقیده بنده این نوسان، حباب بود و این حباب با تغییر شرایط روانی و اقتصادی کشور ترکید. وی، تغییر مشی مدیریت اقتصادی و ارزی کشور را در ریزش و افزایش قیمت ارز موثر […]

ولی ملکی در صحبت با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: طی یک ماه پیش قیمت ارز در نوسان بود که به عقیده بنده این نوسان، حباب بود و این حباب با تغییر شرایط روانی و اقتصادی کشور ترکید.

وی، تغییر مشی مدیریت اقتصادی و ارزی کشور را در ریزش و افزایش قیمت ارز موثر دانست و اضافه کرد: البته بازار اقتصادی و ارزی کشور علاوه بر متغیرهای داخلی از تصمیم های و رخدادهای حوزه بین الملل نیز تاثیرپذیر هست. تصویب لایحه CFT

سخنگوی کمیسیون صنعت های و معادن وحدت، تدبیر و تصمیم های درست اقتصادی کشور را نیز در مهار نوسانات قیمت ارز موثر دانست.

انتهای پیام