آفتاب نیوز : محمدرضا پورابراهیمی در رابطه عکسی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه مباحث مربوط با حوزه مراجع و مصارف ارزی در ماه های موخر به دلیل سوء مدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، اضافه کرد: طبق گزارش ها از اوائل سال کنونی تا ۲۷ دی، از […]

آفتاب نیوز : محمدرضا پورابراهیمی در رابطه عکسی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه مباحث مربوط با حوزه مراجع و مصارف ارزی در ماه های موخر به دلیل سوء مدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، اضافه کرد: طبق گزارش ها از اوائل سال کنونی تا ۲۷ دی، از کل مراجع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن علی رغم اختصاص ارز، کالایی وارد نشده هست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای برطرف این مشکل، سیستم برطرف پایبندی ارزی واردکنندگان را راه اندازی نموده هست،گفت: بر این اساس که مجلس هم از آن پشتیبانی می کند ، همه افرادی که قصد دارند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی گردند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه این سیستم اعتبارسنجی، رده اعتباری بازرگان را مشخص می کند، اضافه کرد: طبق آمارها، حدود ۲۱ هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رده بندی گردیدند و اطلاعات مربوط به آنان در این سیستم، موردنظر قرار گرفته هست.

پورابراهیمی اظهار کرد: طبق بخشنامه موخر دولت، حالا رسماً عملیات اعتبارسنجی بازرگانان با رویکرد جدید در قالب سیستم برطرف پایبندی ارزی واردکنندگان، عملیاتی­ شده هست و این رویکرد، تداوم خواهد داشت.

مرجع: خبرگزاری صداوسیما