به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ارزیابی مبادلات تجاری ایران و ترکیه در دوره هشت ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که بخش معدن و صنعت های معدنی با قسمت بیشتر از ۴۰۰ میلیون دلاری، بیشتر از ۴۵ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده هست. آمارهای گمرک نشان می دهد، ایران در […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ارزیابی مبادلات تجاری ایران و ترکیه در دوره هشت ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که بخش معدن و صنعت های معدنی با قسمت بیشتر از ۴۰۰ میلیون دلاری، بیشتر از ۴۵ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده هست.

آمارهای گمرک نشان می دهد، ایران در مدت یادشده به میزان ۴۴۱ هزار و ۳۱۱ تن کالای بخش معدن و صنعت های معدنی به اعتبار بیشتر از ۴۰۴ میلیون و ۶۰۹ هزار دلار به ترکیه صادر نموده هست. ۲

.)،

هم چنین زنجیره فولاد و فرآورده ها فولادی مربوط، سایر اقلام معدن و صنعت های معدنی، صنعت های فلزی، فلزات و سنگ های گرانبها (طلا، نقره و …)، )، مس و فرآورده ها پایین دستی، میکا، نیکل و فرآورده ها از دیگر اقلام صادراتی ایران در دوره مورد ارزیابی به ترکیه بود.

در دوره هشت ماهه سال کنونی، صادرات زنجیره روی به میزان ۳۸.۷ ۷ هزار تن به اعتبار بیشتر از ۱۱۰ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار، بالاترین قسمت را داشته و پس از ان، زنجیره آلومینیوم و فرآورده ها آن، با افزون بر ۴۱.۲ ۲ هزار تن به اعتبار بیشتر از ۸۵ میلیون دلار و زنجیره فولاد و فرآورده ها فولادی مربوط با بیشتر از بر ۱۳۸.۸ ۸ هزار تن به اعتبار بیشتر از ۷۴.۵ ۵ میلیون دلار در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

..) ) با قسمت بیشتر از هفت میلیون دلاری در مدت یادشده، پایین ترین قسمت را به خود اختصاص داد. طبق آمارهای مورد ارزیابی، میزان واردات کشور از ترکیه در راستای اقلام معدن و صنعت های معدنی در هشت ماهه سال جاری، ۱۲ درصد از ظرفیت مبادلات را به خود اختصاص داده هست.

همچنین، زنجیره فولاد ومحصولات فولادی مربوط وارداتی از ترکیه در دوره هشت ماهه سال کنونی به میزان بیشتر از ۶۲ هزار تن به اعتبار افزون بر ۵۳.۶ ۶ میلیون دلار بود که بالاترین قسمت را داشت. واردات زنجیره روی از ترکیه در دوره مورد ارزیابی بیشتر از ۸۲.۸ ۸ هزار تن به اعتبار افزون بر ۲۳.۲ ۲ میلیون دلار بود و صنعت های فلزی نیز با ظرفیت بیشتر از ۴.۶ ۶ هزار تن به اعتبار بیشتر از ۱۴.۷ ۷ میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم از لحاظ اعتبار جای گرفتند.

انتهای پیام