ابوالفضل فتح الهی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: اختصاص بسته های حمایتی دولت متمایز و فارغ از آن چیزی هست که نمایندگان کارگری تحت عنوان تقویت سبد معیشت و ترمیم پاداش دنبال می نمایند. این بسته ها برای اقشار کم درآمد و ضعیف حدس شده ولی ما اعتقاد داریم که با توجه […]

ابوالفضل فتح الهی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: اختصاص بسته های حمایتی دولت متمایز و فارغ از آن چیزی هست که نمایندگان کارگری تحت عنوان تقویت سبد معیشت و ترمیم پاداش دنبال می نمایند. این بسته ها برای اقشار کم درآمد و ضعیف حدس شده ولی ما اعتقاد داریم که با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه ها، باید برای کارگران سبدی به صورت مجزا درنظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: تصویب کلیات طرح بسته های حمایتی دولت حرکت بزرگی هست که باید زودتر از این اتفاق می افتاد چون با توجه به افزایش هزینه ها و تورمی که به وجود آمده، خانواده های زیادی از خدمات درمانی، آموزشی و حتی تامین پایین ترین نیازهای خود محروم گردیده اند.

ریاست محور عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان این که نمایندگان کارگران همچنان منتظر تشکیل نشست ها شورای عالی کار هستند، ابراز امیدواری نمود که با معرفی وزیر ایده ای کار و رأی مجلس به وی، دوران بلاتکلیفی در زیادی از کارهای و تصمیم گیری ها در وزارت کار به انتهاء برسد.

فتح الهی اظهار کرد: درخواست ما از وزیر کار ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت سبد معیشت کارگران هست. شرایط اقتصادی ما به شکلی هست که بیشتر خانوارهای کارگری با نیازهای اولیه معوق رو به رو شده اند و ما در پی احیای نیازهای اولیه هستیم که متمایز از سبد کالا و بسته های حمایتی دولت هست.

به گفته این مقام مسئول کارگری، نوسانات قیمت ارز باعث افزایش تورم و هزینه ها در زیادی از بخشها شده هست و دستمزد سال ۹۷ کارگران با درنظر گرفتن شرایط موجود باید ترمیم شود.

اوبا بیان این که در حال حاضر تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی در اقلام و مایحتاج ضروری مردم را شاهد هستیم، اظهار کرد: اگر دستمزد کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار طبق قیمت تورم تعیین می شود، پس باید متناسب با تورم امروز هم این دستمزد عوض شود.

به گفته ریاست محور عالی انجمن های صنفی کارگران، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با درنظر گرفتن تورم سال کنونی و محاسبه های صورت گرفته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر به آن افزوده شده هست، در حالی که دستمزد کارگران و به تبع آن سبد معیشت، عقبگرد شدیدی داشته هست و پافشاری نمایندگان کارگری برای تشکیل سریع نشست ها دستمزد شورای عالی کار به این سبب هست که وضعیت زندگی خانوارهای کارگری بیشتر از این عارضه نبیند.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بسته پشتیبانی غذایی اقشار کم درآمد در جلسه یکشنبه گذشته هیات دولت به تصویب رسید.

انتهای پیام