خبرآنلاین: ترقی حذف جریان افراطی اصلاح طلب از بدنه دولت را مفید می داند و اعتقاد دارد: در این شرایط اصلاح طلبان معتدلی مثل جهانگیری باید راه خود را از اصلاح طلبان افراطی جدا کنند. متن کامل اظهار کرد وگو با حمیدرضا ترقی در ادامه می آید: – – آقای ترقی با توجه به وضعیت […]

خبرآنلاین: ترقی حذف جریان افراطی اصلاح طلب از بدنه دولت را مفید می داند و اعتقاد دارد: در این شرایط اصلاح طلبان معتدلی مثل جهانگیری باید راه خود را از اصلاح طلبان افراطی جدا کنند.

ترقی: جهانگیری مواظب تندرو‌ها باشد

متن کامل اظهار کرد وگو با حمیدرضا ترقی در ادامه می آید:

– – آقای ترقی با توجه به وضعیت امروز کشور که در شرایط حساس اقتصادی، سیاسی و بین المللی قرار دارد و احتیاج به همدلی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می گردد به نظر می آید جریانی در کوشش است تا برای منفعت های جناحی فضای کشور را متشتت جلوه دهد. به صورت مثال اظهارنظرهای موخر آقای جهانگیری نمایش داد که فشارهایی را از قسمتی از جریان سیاسی کشور متحمل می گردد و اینکه این جریان مترصد مجاب کردن معاون اول برای خارج شدن از دولت است؟ دلیل چنین رفتارهایی را چه می دانید؟

به صورت مثال اظهارنظرهای موخر آقای جهانگیری نمایش داد که فشارهایی را از قسمتی از جریان سیاسی کشور متحمل می گردد و اینکه این جریان مترصد مجاب کردن معاون اول برای خارج شدن از دولت است؟ دلیل چنین رفتارهایی را چه می دانید؟با توجه به اینکه سیاست های اقتصادی دولت که تاحالا از سوی آقای جهانگیری و تیم شان دنبال می شده در دوران برجام به شکست انجامیده و نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، به نظر می آید که در دولت تصمیمی اتخاذ شده که تیم اقتصادی کارگزاران را از اثرگذاری بر سرنوشت اقتصادی کشور حذف و به جای آن تیم اقتصادی مدنظر آقای نوبخت مربوط با حزب اعتدال و توسعه را جایگزین کند در نتیجه اصلاح طلب ها که از طریق حزب کارگزاران با دولت ائتلاف داشتند همان طور که در رسانه هایشان طی چند ماه پیش شاهد هستید موضع نقادانه ای نسبت به کارکرد دولت اتخاذ کردند.

و به صورت مستمر به عنوان ناقد اهتمام کردند که خودشان را از اتهام نسبت به این شکست و ناتوانی در برنامه ریزی های اقتصادی رهایی دهند و بدون اینکه پاسخگوی کارکرد و ضررهای اقتصادی که به کشور تحمیل کردند باشند کوشش می نمایند تا طلبکارانه خود را در فضای سیاسی به عنوان افرادی که توان ندارند با دولت کار کنند جلوه دهند، بر همین اساس به نظر می آید آقای روحانی در جمع بندی به این نتیجه دست یافته که تیم اقتصادی خود را تغییر دهد و در این ماجرا زیادتر به سمت نوبخت و نیروهای وی متمایل است و اگر کارگزاران هم حالا اختیارهایی در حوزه اقتصاد ندارد به سبب ناموفق بودن در حل مسئله های اقتصادی بوده که امری تماما طبیعی است.

– با این تفاسیر شما قبول کننده خارج شدن آقای جهانگیری از دولت هستید؟ فکر نمی کنید در شرایطی که کشور به ثبات نیازمند دارد خارج شدن آقای جهانگیری هزینه هایی برای کشور داشته باشد؟

من قبول کننده یا مخالف خارج شدن آقای جهانگیری از دولت نیستم اما می اندیشم سیاست های اقتصادی دولت از این حالت بلاتکلیفی، دوگانگی و اختلاف باید خارج گردد و به سمت اتخاد یک سیاست ثابت جلو رود به صورت قطع در چنین شرایطی امکان بررسی دولت به نحو بهتری فراهم می باشد.

– – آقای کرباسچی در گفتگویی اعلام نمودند که اگر آقای جهانگیری اختیاری در دولت ندارد کناره گیری دهد اما به نظر می آید تشویق اصلاح طلبان افراطی به خارج شدن آقای جهانگیری از دولت منتج به از دست رفتن سرمایه اجتماعی خواهد گردید که در انتخابات آینده خودش را نشان می دهد به این معنی که بی اعتمادی مردم به دولت و جریان سیاسی حاکم موجب خواهد گردید مشابه آنچه درسال های ۸۴ شاهد بودیم به سبب بی رغبتی مردم به ادامه فعالیت گروه سیاسی حاکم و بحران کارآمدی اصلاح طلبان، احمدی نژادی جدید از دل انتخابات بیرون بیاید. آیا نگرانی از بازتولید احمدی نژاد در انتخابت آینده کشور وجود دارد؟

آیا نگرانی از بازتولید احمدی نژاد در انتخابت آینده کشور وجود دارد؟این ناکارآمدی در ذات جریان اصلاح طلب است به طوریکه هر زمان که روی کار آمده در دور دوم همین مشکلات را داشته و تاب و توان اداره امور کشور را ندارند در نتیجه در پی دستاویزی می باشند که به طریقی خود را از وضعیت موجود رهایی داده و مسیولیت کارکرد خود را نپذیرند.

به طورطبیعی مردم وقتی کارکرد یک جریانی را نپذیرفته و نافع به حال خود نمی دانند به جریان مقابل گرایش پیدا می نمایند .

– – اما آقای ترقی نکته این جاست که ما امروز دو جریان سیاسی فعال در کشور داریم که در دوره های ۸ سال مسیولیت را برعهده گرفتند. حقیقت این است که کاندیداهای اصولگراها چندان جذابیتی برای مردم ندارند از سویی بعضی چون شما اعتقاد دارند ما با بحران کارآمدی در اصلاح طلبان مواجه هستیم، آیا به نظر شما این شرایط زمینه ای را فراهم نمی کند تا مشابه انتخابات سال ۸۴ شخصی مثل احمدی نژاد وارد میدان شده و با طرح شعارهای عامه پسند و پوپولیستی نتیجه انتخابات آینده را به سود خود تمام کند؟

حقیقت این است که کاندیداهای اصولگراها چندان جذابیتی برای مردم ندارند از سویی بعضی چون شما اعتقاد دارند ما با بحران کارآمدی در اصلاح طلبان مواجه هستیم، آیا به نظر شما این شرایط زمینه ای را فراهم نمی کند تا مشابه انتخابات سال ۸۴ شخصی مثل احمدی نژاد وارد میدان شده و با طرح شعارهای عامه پسند و پوپولیستی نتیجه انتخابات آینده را به سود خود تمام کند؟نگاه کنید به هر حال جامعه ما به لحاظ سیاسی در حال رشد است شما نباید مردم امروز را با مردم ۸ سال پیش به یک شکل نگاه کنید. مردم تجربه سیاسی پیدا می نمایند و در انتخاب های خود متناسب با تجربه تصمیم می گیرند، اینکه بگوییم مردم اصلا رغبتی به اصولگراها ندارند آنالیز واقع بینانه ای نیست لکن بستگی به این دارد که برنامه این جریان برای اداره کشور چه باشد و چه گفتمانی را برای انتخابات آینده دنبال کنند.

– در جریان گفت وگو های موخر معاون اول ریاست جمهور ظواهر بیانگر از آن است که دولت از سوی اصلاح طلبان تحت فشار است، شما اعتقاد دارید اصلاح طلبان دولت را تحت فشار قرار می دهند؟ دلیل این فشارها را چه می دانید، در حقیقت مطالبه آنان از دولت چیست؟

البته چیزی در این زمینه بروز و ظهور پیدا نکرده اما ناخشنودی در اصلاح طلبان وجود دارد. گاها در اظهارنظر و موضع گیری اصلاح طلبان مثل همین نشستی که آقای روحانی با اصلاح طلبان داشت ناخشنودی وجود دارد و نشان می دهد که راضی نیستند اما دولتی که خود را میانه رو می داند طبیعی است که نتواند رضایت آنان را به صورت کامل تامین کند و در تصمیم گیری ها فاصله ای را با اصلاح طلبان داشته باشد، البته روحیه شخص آقای روحانی هم نوعا همین گونه نیست که تحت تاثیر تصمیم های آنان عمل کند و نظر خودش را لحاظ نکند.

– خروجی این تندروی اصلاح طلبان و فشار آنان به دولت را چه می دانید؟

نگاه کنید نتیجه مشی اصلاح طلبان پس از دوران هایی که آمدند و نتوانستند کاری کنند خارج شدن از حاکمیت بوده، بعضی از آنان این نوع روش و سیاست را نپذیرفته اند و هم حالا هم با شورای عالی اصلاحات مشکل و اصطکاک دارند و اعتقاد دارند اصلاح امور جامعه خارج از چارچوب قانون امکان ندارد اما بعضی اشخاص از همین جریان سیاسی حتی اعتقادی به رعایت قانون و مصالح نظام ندارند، خب در نهایت این ها در آینده نزدیک از هم جدا خواهند گردید و به صورت طبیعی یک نوع چند دستگی و جدایی بین اصلاح طلبان میانه رو و افرادی که قصد دارند در چارچوب نظام کار کنند با آنهایی که با نظام چالش دارند به وجود خواهد آمد.

– شما اعتقاد دارید اینکه طیفی از اصلاح طلبان به جهانگیری اصرار دارند از دولت خارج گردد به سبب سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی اصلاح طلبان است اما علی الظاهر ادعای خودشان این است که منفعت های شان در دولت تامین نشده؟

بله؛ این ها در ازای مشکلاتی که در کشور به لحاظ اقتصادی ایجاد شده مسئول می باشند و حال قصد دارند به سادگی قسر در بروند تا کسی از آنان سؤال نپرسد اما باید تاکید کرد شما که این همه خسارت به کشور زدید به چه سبب نباید پاسخگو باشید؟

– آقای ترقی! آیا اصولگراها راضی به وجود انشقاق در دولت می باشند به عبارتی عامیانه تر آیا از وجود انشقاق در دولت خرسند می شوند؟

من می اندیشم به هر حال به هر میزان که به طرد جریان های افراطی اصلاح طلب منتج گردد به سود کشور است چون جریان های افراطی اصلاح طلب همیشه ساختار شکن بوده و یکی از موانع کلیدی حرکت انقلاب در ریل کلیدی خود بودند.

– آقای جهانگیری به عنوان یک شخصیت متعادل در جریان اصلاح طلب شناخته می گردد ولی به نظر می آید جریان تندرویی در این طیف سیاسی وی را ترغیب و تشویق به انصراف از دولت می کند؟ پیشنهاد شما برای جلوگیری از تشتت چیست؟

در حال حاضر جریان افراطی اصلاح طلب کشور را بحرانی جلوه می دهد، حتی سند بحران تهیه کرده و مباحث فروپاشی را مطرح می نمایند در نتیجه باید جریان میانه رو اصلاح طلبی راهش را گروه افراطی جدا کند نه اینکه در مقابل سخن هایی که با آنالیزهای درست انقلاب و نظام تطبیق نمی کند ساکت بماند.