به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا در پیامی توییتری درج کرد: از مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواسته ام تا با دقت مساله توقیف و مصادره زمین های و زمین های کشاورزی در آفریقای جنوبی و کشتار وسیع کشاورزان در آنجا را ارزیابی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا در پیامی توییتری درج کرد: از مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواسته ام تا با دقت مساله توقیف و مصادره زمین های و زمین های کشاورزی در آفریقای جنوبی و کشتار وسیع کشاورزان در آنجا را ارزیابی کند.

کریل رامافوسا، ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اول اوت اعلام نمود کنگره ملی آفریقا (حزب حاکم) پیشرفت خوبی در طرح های تغییر قانون بنیادی داشته هست که اذن مصادره زمین های بدون جبران خسارت را می دهد. با گذشت دو دهه از آپارتاید، سفیدپوستان همچنان بیشتر زمین های را در آفریقای جنوبی در دست دارند. به نظر می آید توییت ترامپ جوابی به یک گزارش فاکس نیوز باشد که روی مساله زمین های آفریقای جنوبی و کشتن کشاورزان سفیدپوست معطوف بود.

وزارت خارجه آمریکا هنوز به سخنان رامافوسا واکنشی نشان نداده هست.

از زمان انتهاء آپارتاید در ۱۹۹۴ کنگره ملی آفریقا مدل “فروشنده راضی، خریدار راضی” از زمان انتهاء آپارتاید در ۱۹۹۴ کنگره ملی آفریقا مدل “فروشنده راضی، خریدار راضی” را دنبال کرده هست و بر طبق آن دولت، زمین های کشاورزی سفیدپوستان را می خرد تا میان سیاهان توزیع کند. ریاست بانک دولتی “اراضی” ریاست بانک دولتی “اراضی” در آفریقای جنوبی می گوید این طرح که به دولت اذن می دهد تا زمین ها را بدون پرداخت خسارت در اختیار بگیرد، تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام