به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، باب وودوارد، روزنامه نگار فرسوده کار آمریکایی  که در افشای رسوایی واترگیت در دهه ۷۰ قرن گذشته نقش داشت در کتابش فاش می کند، تیم دونالد ترامپ دست به “کودتای اداری” کتابش فاش می کند، تیم دونالد ترامپ دست به “کودتای اداری” می زند و سندهای رسمی را […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، باب وودوارد، روزنامه نگار فرسوده کار آمریکایی  که در افشای رسوایی واترگیت در دهه ۷۰ قرن گذشته نقش داشت در کتابش فاش می کند، تیم دونالد ترامپ دست به “کودتای اداری” کتابش فاش می کند، تیم دونالد ترامپ دست به “کودتای اداری” می زند و سندهای رسمی را به روشی مخفیانه از دفتر ترامپ برمی دارد تا مانع از امضای این فرمان گردد.

این نویسنده و رونامه نگار آمریکایی که کتابش روز دوشنبه منتشز شد، می آورد: ترامپ از کلماتی نظیر  او (لعنتی) را می کشیم. بگذارید عده ای از رهبران سوریه را بکشیم” بگذارید عده ای از رهبران سوریه را بکشیم” استفاده نمود بود.

نویسنده این کتاب که اطلاعاتش را از مراجع دست اول و سخنان و شهادت های زنده و ماحصل اظهار کرد وگوها در نشست ها داخلی و کتاب های خاطرات و سندهای دولتی به دست آورده، خاطرنشان کرده هست، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در عکس العمل به فرمان ترامپ بیان کرد، “به سرعت مبحث را مشخص خواهد کرد” اما پس از اتمام ارتباط تلفنی با ترامپ به معاونان ارشدش بیان کرد: “نویسنده این کتاب که اطلاعاتش را از مراجع دست اول و سخنان و شهادت های زنده و ماحصل اظهار کرد وگوها در نشست ها داخلی و کتاب های خاطرات و سندهای دولتی به دست آورده، خاطرنشان کرده هست، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در عکس العمل به فرمان ترامپ بیان کرد، “به سرعت مبحث را مشخص خواهد کرد” اما پس از اتمام ارتباط تلفنی با ترامپ به معاونان ارشدش بیان کرد: “ما هرگز این کار را نخواهیم کرد لکن حساب شده عمل خواهیم کرد.”

“نویسنده می افزاید، بعدا مشخص گردید تیم امنیت ملی تشویق به حمله های کلاسیک به جای ترور بشار اسد کرده هست.

وودوارد در کتاب ۴۴۸ صفحه ای اش روشن می سازد، قسمتی مشترک از مراجع اجرایی و مراجع مکرر دیگر نزدیک به ریاست جمهوری در پی دست و پا کردن حلیه هایی جهت ممانعت از واقع شدن فجایعی بنابراین تصمیم های و دستورات شتابزده ترامپ بوده اند به ویژه که تیم امنیت ملی بر بی درایتی، بی پایه بودن سندهای و مدارک او و عدم آگاهی از مسائل بین المللی اتفاق نظر داشته اند.

وی علاوه بر این به جدال رخ داده در داخل تیم امنیت ملی آمریکا در تاریخ ۱۹ ژانویه در مورد توجیهات حضور نظامی آمریکا در شبه جزیره کره و بی ارزش نشان دادن مبحث از نظر ترامپ با این سؤال که” به چه سبب دولت ما منابعی را در آن منطقه هزینه می کند؟” وی علاوه بر این به جدال رخ داده در داخل تیم امنیت ملی آمریکا در تاریخ ۱۹ ژانویه در مورد توجیهات حضور نظامی آمریکا در شبه جزیره کره و بی ارزش نشان دادن مبحث از نظر ترامپ با این سؤال که” به چه سبب دولت ما منابعی را در آن منطقه هزینه می کند؟” می پردازد.

این روزنامه نگار تاکید می کند او مکررا خواستار دیدار با ترامپ از طریق واسطه ها شده تا شهادت هایش در کتاب را ضمانت کند اما بیهوده بوده هست.

ترامپ نیز اقدام به ارتباط با نویسنده کتاب در ماه اوت کرد تا در مورد بی احترامی به وی اخطار دهد اما وودوارد به ترامپ اظهار کرد، کتابش را به آخر می رساند و اصول تحقیقاتی و صداقت را رعایت خواهد کرد.

این اثر به طور اساسی بر مبنای سخنان مراجع دسته اول تهیه گردیده هست.

انتهای پیام