خبرگزاری ایرنا:  ریاست جمهوری آمریکا در مورد روند گفتگوها این کشور با کشور کره شمالی حول خالی سازی اتمی شبه جزیره کره اظهار کرد که واشنگتن در گفتگوها با پیونگ یانگ عجله ای ندارد. دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری حول گفتگوها با پیونگ یانگ درج کرد: اشخاص زیادی در مورد روند گفتگوها […]

خبرگزاری ایرنا:  ریاست جمهوری آمریکا در مورد روند گفتگوها این کشور با کشور کره شمالی حول خالی سازی اتمی شبه جزیره کره اظهار کرد که واشنگتن در گفتگوها با پیونگ یانگ عجله ای ندارد.

دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری حول گفتگوها با پیونگ یانگ درج کرد: اشخاص زیادی در مورد روند گفتگوها با کشور کره شمالی می پرسند؛ من همیشه جواب می دهم که ما عجله نداریم.

این رسانه رسمی کشور کره شمالی در گزارشی اقدام های آمریکا من جمله سیاست های این کشور در خصومت با پیونگ یانگ و تحریم ها را که موجب توقف اظهار کرد و گوها شده، محکوم نموده هست.