به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کنسل این مجوز، دسترسی برنان به گزارش خبرنما به نقل از های محرمانه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا را قطع می کند. او با قرائت اطلاعیه ای از سوی دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا دلیل این تصمیم ترامپ را “مشی و اعمال نامنظم و غیرقابل پیش بینی” او با […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کنسل این مجوز، دسترسی برنان به گزارش خبرنما به نقل از های محرمانه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا را قطع می کند.

او با قرائت اطلاعیه ای از سوی دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا دلیل این تصمیم ترامپ را “مشی و اعمال نامنظم و غیرقابل پیش بینی” او با قرائت اطلاعیه ای از سوی دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا دلیل این تصمیم ترامپ را “مشی و اعمال نامنظم و غیرقابل پیش بینی” جان برنان اعلام نمود.

برنان که در یک سال و نیم گذشته به طور مستمر منتقد دونالد ترامپ بوده جدیدا و بعد از دیدار جنجال برانگیز رهبران روسیه و آمریکا، کارکرد ترامپ در این دیدار را “خائنانه” برنان که در یک سال و نیم گذشته به طور مستمر منتقد دونالد ترامپ بوده جدیدا و بعد از دیدار جنجال برانگیز رهبران روسیه و آمریکا، کارکرد ترامپ در این دیدار را “خائنانه” شرح کرده بود.

ریاست پیشین سازمان سازمان سیا سال گذشته هم بیان کرد تحقیقات مربوط با رابطه مدعایی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ “به درستی” ریاست پیشین سازمان سازمان سیا سال گذشته هم بیان کرد تحقیقات مربوط با رابطه مدعایی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ “به درستی” بنا گذاشته شده هست.

این در حالی هست که ترامپ مکررا چنین اتهامی را رد نموده و تحقیقات در این زمینه را “توطئه چینی” این در حالی هست که ترامپ مکررا چنین اتهامی را رد نموده و تحقیقات در این زمینه را “توطئه چینی” برای بی ارزش کردن برتری خود در انتخابات سال ۲۰۱۶ می داند.

به نقل از بی بی سی، جان برنان برای شش ریاست جمهوری آمریکا (سه دموکرات و سه جمهوری خواه) کار کرده بود و در زمان یافتن و قتل اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده، ریاست سازمان سازمان سیا بود.

برنان هم دقیقه هایی بعد از کنسل دسترسی اطلاعاتی اش به گزارش خبرنما به نقل از های طبقه بندی شده، در توییتر خطاب به دونالد ترامپ درج کرد: “برنان هم دقیقه هایی بعد از کنسل دسترسی اطلاعاتی اش به گزارش خبرنما به نقل از های طبقه بندی شده، در توییتر خطاب به دونالد ترامپ درج کرد: “اعجاب آور هست که شما تا کجا توان دارید هنجارهای منزلت، شایستگی و پاکدامنی را تنزل دهید. این برای ملت ما بسیار پرخطر و دلهره آور هست.”

انتهای پیام