کاخ سفید هم عزیمت ماه نوامبر دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا به جمهوری ایرلند را تایید کرد اما هنوز معلوم نیست که آیا او به ایرلند شمالی هم می رود یا خیر. این نخستین عزیمت ریاست جمهوری آمریکا به این جزیره از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۶ هست. ترامپ یک زمین گلف نامیده […]

کاخ سفید هم عزیمت ماه نوامبر دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا به جمهوری ایرلند را تایید کرد اما هنوز معلوم نیست که آیا او به ایرلند شمالی هم می رود یا خیر.

این نخستین عزیمت ریاست جمهوری آمریکا به این جزیره از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۶ هست.

ترامپ یک زمین گلف نامیده شده به “ترامپ دونبگ” ترامپ یک زمین گلف نامیده شده به “ترامپ دونبگ” در ایرلند دارد که سال ۲۰۱۴ خریداری کرده هست. جزئیات عزیمت و دیدارهای او با مقامهای ایرلندی هنوز منتشر نشده هست.

انتهای پیام