پایگاه خبری انتخاب: ‘پولیتیکو’ روز دوشنبه به نقل از رابرت ام شروم، استراتژیست و مدیر «مرکز آینده سیاسی» و «انستیتو پژوهش ها سیاسی آنروه» درج کرد: تغییرات سال ۲۰۱۹ منشاء سیاسی نخواهد داشت، ولی پیامدهای سیاسی عمیق بر جای خواهد گذاشت. در حالتیکه شیب رشد اقتصادی سالهای انتهایی اوباما، که ترامپ آن را به حساب […]

پایگاه خبری انتخاب: ‘پولیتیکو’ روز دوشنبه به نقل از رابرت ام شروم، استراتژیست و مدیر «مرکز آینده سیاسی» و «انستیتو پژوهش ها سیاسی آنروه» درج کرد: تغییرات سال ۲۰۱۹ منشاء سیاسی نخواهد داشت، ولی پیامدهای سیاسی عمیق بر جای خواهد گذاشت.

در حالتیکه شیب رشد اقتصادی سالهای انتهایی اوباما، که ترامپ آن را به حساب خودش گذاشت، کاهش یافته یا روند آن معکوس شود، ترامپ مورد سرزنش قرار خواهد گرفت؛ فارغ از اینکه او تا تا چه اندازه دموکرات ها، به ویژه دموکرات های مجلس نمایندگان را هدف هجوم قرار می دهد.

مسیولیت شرایط اقتصادی به طور مستمر بر عهده ریاست جمهورها بوده هست.

این کارشناس آمریکایی اظهار کرد: ترامپ اهتمام کرده هست با گرفتن اعتباری که استحقاق آن را ندارد، خود را قبله آمال معرفی کند، به به صورتی که هیچ یک از اسلاف او چنین کاری را نمی کردند.

وی دنبال کرد: به رغم کاهش آمار بیکاری و رشد اقتصادی خوب، دموکراتها توانستند با فاصله قابل ملاحظه ای جمهوری خواهان را از مجلس نمایندگان بیرون کنند.

این کارشناس سیاسی اضافه کرد: در سال ۲۰۱۸ شرایط اقتصادی نتوانست حزب جمهوریخواه را در انتخابات میاندوره ای به هدفش برساند و اگر در سال آینده رشد اقتصادی کاهش یابد، عاقلانه نخواهد بود که فکر کنید رییس جمهوری که با همه در اختلاف هست و به دشواری پایگاه رای ۳۵ درصدی دارد، بتواند در ژانویه ۲۰۲۱ جایی به جز مراسم تحلیف ریاست جمهوری دمکرات بعدی باشد.