برترین ها: احمدی‌نژاد در توییتی خطاب به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه با اشاره به ناآرامی‌های موخر در این کشور، نوشته هست: ” به حرف‌هایشان گوش و خواسته هایشان را تامین کن. “ * “* این پیام یک روز بعد از تظاهرات وسیع معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون در سراسر فرانسه نوشته شده هست.

برترین ها: احمدی‌نژاد در توییتی خطاب به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه با اشاره به ناآرامی‌های موخر در این کشور، نوشته هست:

” به حرف‌هایشان گوش و خواسته هایشان را تامین کن.

تذکر احمدی نژاد به مکرون: به سخن مردم گوش کن

* “* این پیام یک روز بعد از تظاهرات وسیع معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون در سراسر فرانسه نوشته شده هست.